Trang Chủ Tin tức Bắc Ninh: Tạo động lực cho trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS...

Bắc Ninh: Tạo động lực cho trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS hòa nhập cộng đồng

82
0

Bắc Ninh đã triển khai thí điểm mô hình “Cung cấp, kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS” tại một số địa phương. Hiệu quả của mô hình đã góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng, giúp trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tiếp cận đầy đủ các dịch vụ và hòa nhập với cộng đồng.

Tại Bắc Ninh, các địa  phương đều thành lập Ban điều phối, hình thành mạng lưới cộng tác viên và được tập huấn về các chế độ chính sách cho trẻ em, phương thức thực hiện, xây dựng và phát triển mạng lưới dịch vụ tại địa phương; nâng cao kỹ năng tuyên truyền, tư vấn; thống nhất các quy trình trợ giúp trẻ em theo chế độ hiện hành….

Trong năm 2016, các địa phương đã tổ chức 20 hội nghị truyền thông tư vấn sinh hoạt nhóm cho gần 1 nghìn lượt cha, mẹ và người chăm sóc trẻ về kỹ năng sống và kiến thức về giới, chống phân biệt, kỳ thị với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS…

Cho đến nay, số lượng trẻ em được kết nối, tham gia mô hình là 116 trẻ. Trong đó, 13 trẻ bị nhiễm HIV/AIDS; 16 trẻ em mồ côi do cha, mẹ chết do HIV/AIDS; 49 trẻ sống cùng người nhiễm HIV/AIDS và 38 trẻ là con của người mua bán dâm, sử dụng ma túy…Tất cả trẻ đều được cung cấp đầy đủ các dịch vụ về: Y tế, giáo dục, tư vấn, hỗ trợ dinh dưỡng, phát triển thể chất, chăm sóc thay thế, vui chơi giải trí và các chính sách xã hội theo quy định.

Thời gian tới, Bắc Ninh sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình trên toàn tỉnh. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có 90% trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong diện quản lý được cung cấp các dịch vụ trợ giúp xã hội theo quy định; 100% cơ sở trợ giúp trẻ em, cơ sở chăm sóc và điều trị cho trẻ em nhiễm HIV, các tổ chức xã hội có liên quan được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; 100% trường học tạo cơ hội cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được đi học theo nhu cầu.

V.Anh (TH nguồn tieng chuong.vn)