Trang Chủ Tin tức Kiến thức HIV Ban hành khung giá tối đa các dịch vụ điều trị nghiện...

Ban hành khung giá tối đa các dịch vụ điều trị nghiện bằng thuốc thay thế

89
0

Liên Bộ Y tế – Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch quy định mức tối đa khung giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị của Nhà nước.

Cụ thể, mức tối đa khung giá 7 dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trong các cơ sở điều trị của Nhà nước được quy định như sau:

bu00e0i-012

Mức giá tối đa dịch vụ khám ban đầu 48.000 đồng/lần khám/người; khám khởi liều điều trị 25.000 đồng/lần khám/người; khám định kỳ 20.000 đồng/lần khám/người. Mức giá trên không bao gồm xét nghiệm và thuốc.

Dịch vụ cấp phát thuốc (không bao gồm thuốc) tại cơ sở điều trị thay thế, cơ sở cấp phát thuốc điều trị thay thế mức giá tối đa 10.000 đồng/lần/người/ngày.

Dịch vụ tư vấn (không bao gồm thuốc và xét nghiệm) có mức giá từ 5.000 đồng/lần/người (đối với trường hợp tư vấn nhóm) và 10.000 đồng/lần/người (trường hợp tư vấn cá nhân). 

Khung giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khác ngoài 7 dịch vụ quy định được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước.

Thông tư nêu rõ, thẩm quyền quy định mức giá cụ thể dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và dịch vụ khám, chữa bệnh khác tại cơ sở điều trị của Nhà nước thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành về thẩm quyền quy định mức giá cụ thể dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà  nước.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015.

(Theo cổng thông tin điện tử Bộ Y Tế). VAVK sưu tầm)