Trang Chủ Mạng lưới VNPUD Bản tin VNPUD 2015-05

Bản tin VNPUD 2015-05

255
0

Từ tháng 1 – 2015 đến tháng 5 – 2015, Ban hỗ trợ kỹ thuật Mạng lưới VNPUD đã thực hiện hỗ trợ tại chỗ tại các tỉnh: Quảng Ninh, Thanh Hóa, Sơn La, Hà Giang, Thái Nguyên. Trong quá trình hỗ trợ nhóm, thành viên Ban hỗ trợ đồng thời thực hiện khảo sát tình hình thực tế về điều trị methadone tại địa phương và nhu cầu điều trị methadone của các anh chị em PUD

Vui lòng tải file đính kèm phía dưới để đọc thêm chi tiết: