Trang Chủ Mạng lưới VNSEXWORK Bản tin VNSW 2015-05

Bản tin VNSW 2015-05

165
0

Vừa qua, với sự t|i trợ của Tổ chức Ô đỏ ( Red Umbrella Fund), VNSW đã tổ chức khóa Tập huấn về viết đề xuất dự án và kỹ năng mềm cho thành viên VNSW. Diễn ra tại H| Nội từ ng|y 21 đến 23/04/2015, Cần Thơ từ ng|y 6 đến 8/05/2015 v| từ ng|y 11 đến 13/05/2015 tại TP HCM, dưới sự hướng dẫn của Giảng viên Trần Minh Hải – Gi{m đốc Trung t}m Tương Lai (TPHCM), đã có hơn 90 tham dự viên đến từ hơn 25 CBOs của mạng lưới VNSW được đ|o tạo trong những khóa tập huấn n|y.