Trang Chủ Tin tức Sự kiện Biểu mẫu thu thập và báo cáo số liệu định kỳ của...

Biểu mẫu thu thập và báo cáo số liệu định kỳ của các tổ chức dựa vào cộng đồng

86
0

Từ ngày 05 – 07/12/2013, tại Hà Nội, Dự án thành phần VUSTA – Dự án Qũy toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS đã tổ chức lớp tập huấn “Biểu mẫu thu thập và báo cáo số liệu định kỳ” cho các tổ chức dựa vào cộng đồng (CBO).

Từ ngày 05 – 07/12/2013, tại Hà Nội, Dự án thành phần VUSTA – Dự án Qũy toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS đã tổ chức lớp tập huấn “Biểu mẫu thu thập và báo cáo số liệu định kỳ” cho các tổ chức dựa vào cộng đồng (CBO).

Tại khóa tập huấn, các học viên được thảo luận, chia sẻ và cập nhật về quy trình tiếp cận, nội dung các gói dịch vụ cung cấp cho các nhóm đối tượng hưởng lợi của dự án như: PSP, MSM, IDU, FSW, NCH và OVC… Các học viên được cập nhật và nâng cao kiến thức về khung theo dõi và giám sát, kỹ năng ghi chép, điền và kiểm tra các báo cáo, cũng như việc lưu trữ sổ sách báo cáo tại nhóm nhằm nâng cao hiệu quả trong việc quản lý và cung cấp dịch vụ cho khách hàng của dự án.

Sau khi tham gia lớp tập huấn, các học viên được cập nhật và nâng cao kiến thức về các nội dung trong khóa tập huấn và hỗ trợ tốt hơn cho các thành viên (tiếp cận viên) của nhóm mình trong công tác tiếp cận và cung cấp dịch vụ cho khách hàng cũng như ghi chép và báo cáo công tác tiếp cận, chăm sóc khách hàng hàng tháng để nâng cao tính chính xác của các số liệu được báo cáo.