Trang Chủ Thư viện Báo cáo Các Đề xuất dự án phòng, chống HIV/AIDS đạt giải năm 2021

Các Đề xuất dự án phòng, chống HIV/AIDS đạt giải năm 2021

198
0

Năm 2021, Dự án VUSTA – Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS đã hướng dẫn và tổ chức cho các CBO viết để xuất tài trợ cho các dự án nhỏ. Kết quả sau khi chấm các đề xuất, Ban Quản lý dự án đã lựa chọn được 05 đề xuất có số điểm cao nhất để tài trợ kinh phí thực hiện. Chúng tôi xin giới thiệu nội dung 05 đề xuất đã được lựa chọn và trao giải.

1. Đề xuất của nhóm Strong Ladies: Tải về

2. Đề xuất của nhóm CBO Gia tộc Rồng: Tải về

3. Đề xuất của nhóm Sóng biển: Tải về

4. Đề xuất của Mạng lưới phòng chống AIDS miền Nam: Tải về

5. Đề xuất của nhóm Mạng lưới nam quan hệ tình dục đồng giới và người chuyển giới Việt Nam: Tải về