Trang Chủ Tin tức Sự kiện Chiến lược cho công cuộc phòng, chống HIV

Chiến lược cho công cuộc phòng, chống HIV

55
0

Việc xây dựng một chiến lược rõ ràng nhằm tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự vào công cuộc phòng, chống HIV/AIDS trong thời điểm này là hết sức cần thiết.

Việc xây dựng một chiến lược rõ ràng nhằm tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự vào công cuộc phòng, chống HIV/AIDS trong thời điểm này là hết sức cần thiết.

Ngày 31/8 tại Hà Nội, Ban Quản lý dự án thành phần VUSTA, Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tổ chức Hội thảo “Xây dựng chiến lược tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội vào công cuộc phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2020.”

 Mục đích của Hội thảo nhằm xin ý kiến của các chuyên gia, những nhà lập pháp, nhà hoạch định chính sách về Đề cương chi tiết và giải pháp thực hiện chiến lược. 

aids-chiến lược cho công cuộc phòng, chống HIV

Đến nay, các tổ chức xã hội dân sự đã và đang tham gia ngày càng tích cực hơn trong ứng phó quốc gia với HIV, đặc việt trong can thiệp trực tiếp ở cộng đồng, cung cấp các dịch vụ và vận động chính sách. Tuy nhiên, sự  tham gia của các tổ chức này còn tản mạn và chưa đồng đều. Ông Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức khoa học và kỹ thuật (VUSTA) cho biết, bản dự thảo Chiến lược do những chuyên gia làm việc lâu năm trong lĩnh vực HIV/AIDS xây dựng. Chiến lược sẽ có tác dụng định hướng mang tính tổng thể, trọng tâm và dài hạn nhằm thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự vào công cuộc phòng, chống AIDS; là căn cứ để các tổ chức chủ động xây dựng chiến lược riêng cho mình; là tiêu đề để liên kết phối hợp hành động và thu hút các nguồn lực tài chính.

Mục tiêu tổng thể của chiến lược là đến năm 2020 các tổ chức xã hội dân sự được các cấp chính quyền, các tổ chức quốc tế và cộng đồng thừa nhận có đủ năng lực, điều kiện để chủ động, tự tham gia một cách có hiệu quả và là một đối tác bình đẳng trong công cuộc phòng, chống AIDS, góp phần quan trọng trong thực hiện Chiến lược quốc gia.

Tại Hội thảo, ông Chu Quốc Ân, Phó Cục trưởng Cục phòng, chống AIDS, Bộ Y tế hoan nghênh sáng kiến xây dựng chiến lược của VUSTA. Đây là một cách tiếp cận khoa học, hiện đại trong thời điểm hiện nay. Tuy nhiên, ông Ân cho rằng, dự thảo chiến lược mới chỉ đưa ra được những mục tiêu tổng thể, phải cụ thể hoá từng chỉ tiêu để thực hiện. Bên cạnh đó, cần làm rõ khái niệm và thống nhất tên gọi vì hiện nay vẫn còn rất ít người biết đến khái niệm tổ chức xã hội dân sự.

Bác sỹ, luật gia Trịnh Thị Lê Trâm, Nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế thì cho rằng chiến lược cần phải làm rõ bối cảnh tình hình dịch để xác định đúng mục tiêu, cần đưa thêm các định chế pháp lý liên quan đến HIV vào chiến lược.

Hầu hết các đại biểu cho rằng, để có thể đưa chiến lược vào thực hiện cần sự tham gia và phối hợp đồng bộ của nhiều tổ chức và cơ quan liên quan, cả Trung ương và địa phương.