Trang Chủ Tin tức Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030...

Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

12
0

Ngày 14/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 tại Quyết định số 1246/QĐ-TTg.

Tại Việt Nam, tính đến tháng 6/2020, có khoảng 250.000 người hiện nhiễm HIV, có trên 100.000 người nhiễm HIV đã tử vong, 100% tỉnh, thành phố và 98% số quận, huyện đã phát hiện người nhiễm HIV.
Trước tình hình dịch HIV/AIDS vẫn diễn biến phức tạp. HIV/AIDS vẫn đang là vấn đề sức khỏe cộng đồng đáng quan ngại. Tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm nghiện chích ma túy còn ở mức trên 10%; tỷ lệ nhiễm HIV ở nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) tăng nhanh trong những năm gần đây. Mỗi năm vẫn có khoảng 10.000 trường hợp nhiễm HIV được phát hiện mới, tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con trong cộng đồng vẫn còn ở mức 6%. Bên cạnh đó, các nguồn viện trợ quốc tế cắt giảm, thay đổi tổ chức phòng, chống HIV/AIDS ở các tuyến, một số địa phương chưa quan tâm đến công tác phòng, chống HIV/AIDS là những thách thức lớn đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS.
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để có thế chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030 với mục tiêu số người nhiễm HIV mới giảm dưới 1.000 trường hợp/năm vào năm 2030 và HIV/AIDS không còn là vấn đề sức khỏe đáng lo ngại của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và của cộng đồng, do vậy Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 đã được phê duyệt và ban hành.

Chiến lược gồm 3 Phần: Bối cảnh ban hành Chiến lược; Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; Tổ chức thực hiện.
Trong đó, tập trung vào các nhóm chỉ tiêu: Nhóm chỉ tiêu tác động; Nhóm chỉ tiêu về dự phòng; Nhóm chỉ tiêu về xét nghiệm; Nhóm chỉ tiêu về điều trị; Nhóm chỉ tiêu về hệ thống y tế. Và 11 Nhóm giải pháp: Nhóm giải pháp về chính trị và xã hội; Nhóm các giải pháp về pháp luật, chế độ chính sách; Nhóm giải pháp về dự phòng lây nhiễm HIV; Nhóm giải pháp về tư vấn xét nghiệm HIV; Nhóm giải pháp về điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV; Nhóm giải pháp về giám sát dịch HIV/AIDS, theo dõi đánh giá và nghiên cứu khoa học; Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống HIV/AIDS; Nhóm giải pháp về đảm bảo tài chính; Nhóm giải pháp về nguồn nhân lực; Nhóm giải pháp về cung ứng và Nhóm giải pháp về hợp tác quốc tế.

Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm sẽ chỉ đạo và tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện Chiến lược; chỉ đạo việc phối hợp thực thiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS với phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Bộ Y tế với tư cách là cơ quan thường trực giúp Chính phủ, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm phối hợp với các địa phương, Bộ ngành triển khai thực hiện Chiến lược.

Chiến lược có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Bạn đọc tham khảo toàn văn Chiến lược tại đây