Trang Chủ Tin tức Chính thức phê duyệt Dự án “Tăng cường sự tham gia của...

Chính thức phê duyệt Dự án “Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội và các tổ chức cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS”

Ngày 15/4/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã có Quyết định số 289/QĐ-LHHVN về việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án “Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội và các tổ chức cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS” giai đoạn 2021-2023 do Quỹ Toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ.

58
0

Theo Quyết định này, dự án: Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội và các tổ chức cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS có tên giao dịch là: Dự án VUSTA – Dự án Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là cơ quan chủ quản và cũng là chủ dự án. Các đơn vị tham gia thực hiện dự án bao gồm Viện nghiên cứu phát triển xã hội (ISDS), Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (Life); Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI).
Dự án: Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội và các tổ chức cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS được thực hiện tại 15 tỉnh và thành phố là: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Thái Nguyên, Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Ninh Bình, Nghệ An, Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hòa, Bà Rịa-Vũng Tàu và Tp Hồ Chí Minh với thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2023.
Mục tiêu tổng quát của dự án là: Kết hợp thực tiễn tốt với đổi mới hợp lý nhằm bảo đảm sự tham gia có hiệu quả của các tổ chức xã hội (TCXH) và tổ chức cộng đồng (CBOs) trong việc giảm đáng kể nhiễm HIV mới và cung cấp các dịch vụ y tế đầy đủ cho những nhóm đối tượng chính (KPs) của dự án, qua đó đóng góp vào việc triển khai thành công Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Ba mục tiêu cụ thể của Dự án đó là: 1) Cung cấp các can thiệp dựa vào cộng đồng có tính sáng tạo và hiệu quả tại 15 tỉnh/thành phố của dự án nhằm giảm đáng kể các ca nhiễm HIV mới và loại trừ các lây nhiễm HIV trong số các nhóm KPs của dự án, bao gồm nam có quan hệ tình dục với nam (MSM), người chuyển giới nữ (CGN), người sử dụng ma túy qua con đường tiêm chích (TCMT) và phụ nữ bán dâm (PNBD). 2) Củng cố và tăng cường các hệ thống cộng đồng để ứng phó linh hoạt và bền vững đối với dịch HIV/AIDS và 3) Đẩy mạnh việc hoàn thiện và thực thi khung pháp luật và chính sách nhằm tăng cường việc tiếp cận các dịch vụ y tế một cách công bằng và thuận lợi.
Dự án: Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội và các tổ chức cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2021-2023 là sự tiếp nối của Dự án VUSTA – Dự án Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ từ những giai đoạn trước. Giai đoạn 1 từ năm 2011-2015với tổng kinh phí là 9.207.559 USD. Giai đoạn 2 từ năm 2016 đến hết năm 2017 với tổng kinh phí là 6.942.775 USD. Giai đoạn 3 của dự án từ 01/2018 đến 12/2020 và giai đoạn hiện nay (2021-2023) với tổng kinh phí là 6.500.000 USD.
Có thể nói, với sự phê duyệt Dự án “Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội và các tổ chức cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS” sẽ giúp các tổ chức xã hội có cơ hội tham gia có hiệu quả trong việc giảm lây nhiễm HIV mới và cung cấp các dịch vụ y tế đầy đủ cho những nhóm đối tượng chính, qua đó đóng góp vào việc triển khai thành công Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.