Trang Chủ Thư viện Tài liệu dự án Công văn của Văn phòng Chính Phủ về việc triển khai tháng...

Công văn của Văn phòng Chính Phủ về việc triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy

189
0

Thời gian qua, được sự chỉ đạo quyết liệt của cấp uỷ Đảng, chính quyềnquyền, sự phối hợp chặt chẽ của Bộ, ngành, đoàn thể, sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân, công tác phòng, chống ma tuý được triển khaikhai đồng bộ, tạo sự chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực…