Trang Chủ Thư viện Báo cáo Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành Hướng dẫn tạm thời triển khai...

Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành Hướng dẫn tạm thời triển khai điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV cho sinh viên, học sinh

51
0

Ban biên tập xin trân trọng giới thiệu Hướng dẫn của Cục Phòng, chống HIV/AIDS về ban hành Hướng dẫn tạm thời triển khai điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV cho sinh viên, học sinh.

Tải hướng dẫn tại: Đây