Trang Chủ Tin tức Sự kiện Đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong phòng chống HIV

Đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong phòng chống HIV

71
0

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trở thành thành viên cùng phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai “Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020, tầm nhìn 2030”.

Ngày 28-29/6/2012, tại Hà Nội, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) và Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế đã tổ chức Hội thảo về sự tham gia các bộ, ban, ngành, đoàn thể trong triển khai “Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và hỗ trợ các tổ chức xã hội trong phòng, chống HIV/AIDS”. Tham dự Hội thảo có PGS. TS. Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế; TS. Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký LHHVN; đại diện Cục Phòng, chống HIV/AIDS cùng một số đơn vị liên quan.

aids-đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong phòng chống HIV

PGS. TS. Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Hội thảo

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trở thành thành viên cùng phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai “Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020, tầm nhìn 2030”.

Trong hai ngày diễn ra Hội thảo, đại biểu các bộ, ban, ngành, đoàn thể cùng thảo luận việc phối hợp tổ chức thực hiện Quyết định số 608/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo “Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020, tầm nhìn 2030” được Thủ tướng phê duyệt ngày 25/5/2012. Các báo cáo của Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Dự án VUSTA, Viện Sức khỏe Tâm thần Trung ương… trình bày tại Hội thảo đã nêu bật vai trò của các tổ chức xã hội trong việc góp phần thực hiện Chiến lược, hiệu quả của các tổ chức xã hội trong việc cung cấp dịch vụ về HIV/AIDS tại cộng đồng, sự hỗ trợ của các cơ quan Chính phủ đối với các tổ chức xã hội tham gia phòng, chống HIV/AIDS… Qua đó, các đơn vị liên quan tìm ra biện pháp thực hiện tốt mục tiêu của Chiến lược đề ra là nhằm khống chế tỷ

 lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,3% vào năm 2020, giảm tác động của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế – xã hội; tầm nhìn 2030 thực hiện: “ba không” của Liên Hợp Quốc (không còn người nhiễm mới HIV, không còn người tử vong do AIDS và không còn kỳ thị, phân biệt đối xử với HIV/AIDS)…

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long đánh giá cao sáng kiến của LHHVN đã tổ chức Hội thảo về sự tham gia các bộ, ban, ngành, đoàn thể trong triển khai “Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và hỗ trợ các tổ chức xã hội trong phòng, chống HIV/AIDS”. Chiến lược lần này kế thừa những mục tiêu của Chiến lược cũ và đặt ra được những mục tiêu cụ thể hơn, rõ ràng hơn; khẳng định được vai trò quan trọng của công tác dự phòng, coi đây là giải pháp trọng tâm; khẳng định được vai trò quan trọng của các bộ, ban, ngành, tổ chức quần chúng để cùng thực hiện mục tiêu Chiến lược. 

“Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020, tầm nhìn 2030” tiếp nối “Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2010, tầm nhìn 2020” mà Đảng và Nhà nước ban hành là vô cùng cần thiết, qua đó để chúng ta tiếp tục đặt ra những mục tiêu, hoạch định các chương trình và giải pháp phòng, chống HIV/AIDS tổng thể, dài hạn nhằm bảo đảm cho công tác này đạt hiệu quả cao, bền vững, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.  

Tin, ảnh: Hoài Nam