Trang Chủ Tin tức Sự kiện Đoàn giám sát liên ngành của Dự án Quỹ toàn cầu phòng...

Đoàn giám sát liên ngành của Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS tại tỉnh Bắc Kạn

93
0

Từ ngày 20-22/5/2014, đoàn giám sát liên ngành do GS – TSKH Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) làm trưởng đoàn đã đến giám sát hoạt động của Tiểu dự án thành phần COHED tại tỉnh Bắc Kạn

Từ ngày 20-22/5/2014, đoàn giám sát liên ngành do GS – TSKH Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) làm trưởng đoàn đã đến giám sát hoạt động của Tiểu dự án thành phần COHED tại tỉnh Bắc Kạn, thuộc dự án Thành phần VUSTA – Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS. Thành phần đoàn giám sát liên ngành gồm có ông Đặng Đôn Tuấn – Phó giám đốc Ban quản lý dự án Thành phần y tế – Bộ Y tế, ông Đặng Anh Tuấn, Cục quản lý nợ và tài chính đối ngoại – Bộ Tài chính, bà Đỗ Thị Vân – Giám đốc Ban quản lý dự án Thành phần VUSTA, các cán bộ của Ban quản lý dự án Thành phần y tế, của Ban quản lý dự án Thành phần VUSTA và Tiểu dự án thành phần COHED.

aids-đoàn giám sát liên ngành của Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS tại tỉnh Bắc Kan

Đoàn giám sát liên ngành nghe báo cáo hoạt động tại tỉnh Bắc Kạn

aids-đoàn giám sát liên ngành

Thăm và làm việc với mạng lưới hy vọng Bắc Kạn

Mục đích của chuyến công tác nhằm giám sát kết quả triển khai các hoạt động của dự án tại tỉnh Bắc Kạn và giám sát hoạt động phát triển sinh kế do dự án hỗ trợ.

Trong chuyến đi, các cán bộ của đoàn giám sát đã làm việc với Sở Y tế, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các ban ngành đoàn thể tại địa phương liên quan đến hoạt động của dự án. Đoàn đã được nghe báo cáo của Tiểu dự án COHED về tình hình hoạt động của dự án, sự phối hợp với đối tác địa phương trong việc triển khai các dự án. Đồng thời, Đoàn đã đến thăm và làm việc tại Văn phòng mạng lưới các nhóm tự lực Hy Vọng tỉnh Bắc Kạn và thăm các mô hình phát triển sinh kế của các nhóm do dự án hỗ trợ như Xưởng mộc huyện Chợ Mới; Xưởng sản xuất gạch huyện Bạch Thông và các hộ phát triển kinh tế hộ gia đình.

aids-Đoàn giám sát liên ngành

Thăm mô hình sinh kế tại huyện Bạch Thông

Đoàn đã đánh giá cao nỗ lực của Tiểu dự án thành phần COHED trong việc nâng cao năng lực, hỗ trợ kỹ thuật cho các nhóm tự lực nhằm thúc đẩy vai trò của các nhóm yếu thế trong việc cung cấp các dịch vụ dự phòng cho những người có hành vi nguy cơ cao và chăm sóc, hỗ trợ cho người có H, trẻ em mồ côi và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại địa phương. Đặc biệt, các hoạt động hỗ trợ phát triển sinh kế tạo việc làm, tạo thu nhập đã thực sự góp phần nâng cao hình ảnh và chất lượng cuộc sống của những người có H.

Tin và ảnh: Ban QLDA Thành phần VUSTA và COHED