Trang Chủ Tin tức Kiến thức HIV ĐỔI MỚI CÔNG TÁC CAI NGHIỆN MA TÚY Ở VIỆT NAM

ĐỔI MỚI CÔNG TÁC CAI NGHIỆN MA TÚY Ở VIỆT NAM

86
0

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020

Việc ban hành Kế hoạch này nhằm triển khai toàn diện, đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả các nội dung Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 (Đề án 2596) đã đề ra.Bên cạnh đó, xác định các hoạt động cụ thể, lộ trình thực hiện, phân công trách nhiệm của các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp của Đề án 2596.

Một trong các nội dung của Kế hoạch là nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm đảm bảo khung pháp lý đầy đủ cho việc thực hiện Đề án 2596. Trong đó, quý III/2015, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế và các Bộ, ngành có liên quan trình Chính phủ dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện; dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 94/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

Cũng theo Kế hoạch, sẽ xây dựng và ban hành các Thông tư hướng dẫn thực hiện Đề án 2596 gồm: Thông tư liên tịch quy định điều kiện, tiêu chuẩn, tổ chức bộ máy, cán bộ tại cơ sở điều trị nghiện tự nguyện; Thông tư hướng dẫn xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong hệ thống cơ sở điều trị nghiện, cơ sở điều trị nghiện tự nguyện; Thông tư quy định điều kiện, tiêu chuẩn của các cơ sở đào tạo điều trị thay thế, điều trị hội chứng cai, điều trị các rối loạn tâm thần và các bệnh cơ hội ở người nghiện ma túy;…

Hằng năm, các Bộ, ngành là thành viên Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về nghiện ma túy, dự phòng và điều trị nghiện ma túy.

Hoàng Diên.Việt Báo
Đặng Anh Tuấn sưu tầm