Trang Chủ Dự án Giai đoạn 1 Đối tượng được hưởng lợi

Đối tượng được hưởng lợi

328
0

Người sống chung với HIV/AIDS và thành viên trong gia đình họ.
Người có hành vi nguy cơ cao hoặc người dễ bị tổn thương bao gồm: người sử dụng ma túy,

  • Người sống chung với HIV/AIDS và thành viên trong gia đình họ.
    Người có hành vi nguy cơ cao hoặc người dễ bị tổn thương bao gồm: người sử dụng ma túy, phụ nữ hành nghề mại dâm, người có quan hệ tình dục đồng tính nam, bạn tình âm tính của NCH và người sử dụng ma tuý.
    Trẻ em mồ côi, trẻ nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS (OVC) và thành viên trong gia đình.
    Các nhóm dựa vào cộng đồng (nhóm tự lực, nhóm hỗ trợ của NCH, nhóm của những người có hành vi nguy cơ cao…)
    Cơ quan phòng chống AIDS cấp huyện và cấp tỉnh ở các huyện được lựa chọn trong các tỉnh dự án.