Trang Chủ Tin tức Sự kiện Dự án thành phần VUSTA tình hình hoạt động 9 tháng đầu...

Dự án thành phần VUSTA tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2013

58
0

Dự án thành phần VUSTA – Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS vừa qua đã công bố thông tin hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2013, đồng thời xây dựng phương án tiếp theo của quý IV.

Dự án thành phần VUSTA – Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS vừa qua đã công bố thông tin hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2013, đồng thời xây dựng phương án tiếp theo của quý IV.

Về tình hình hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2013, Dự án thành phần VUSTA đã đưa ra mục tiêu đó là: Thiết lập và mở rộng gói can thiệp phòng thiết yếu cho nhóm nguy cơ cao tại cộng đồng; Mở rộng và cải thiện các dịch vụ điều trị, chăm sóc, hỗ trợ và tối ưu hóa lợi ích dự phòng của điều trị ARV; Tạo môi trường thuận lợi cho sự tham gia của các tổ chức dân sự xã hội; Tăng cường năng lực cho tổ chức dân sự xã hội và năng lực thể chế.

Trong cung cấp dịch vụ các tổ chức xã hội tiếp tục cung cấp dịch vụ đổng đăng về dự phòng và chăm sóc hỗ trợ cho các khách hàng của nhóm đối tượng nguy cơ cao lây nhiễm HIV. Ngoài ra, VUSTA cùng các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật và các VNGO triển khai dự án tiến hành các chuyến giám sát như chất lượng báo cáo chỉ số, chất lượng chương trình và hỗ trợ kỹ thuật tại thực địa. VNGO và các tổ chức xã hội kiện toàn và cơ cấu lại các nhóm, rà soát hoạt động, rà soát khách hàng cũ và xác định khách hàng mới nhằm tăng cường năng lực quản lý cũng như cung cấp dịch vụ của các tổ chức xã hội. Tiếp tục hoàn thành bộ tài liệu khung tập huấn dự phòng và chăm sóc hỗ trợ cho các tổ chức xã hội và điều chỉnh bộ câu hỏi đánh giá năng lực về dự phòng của tiếp cận viên.

Về môi trường thuận lợi, VUSTA đã tổ chức nhiều hội thảo chia sẻ kinh nghiệm cho các tổ chức xã hội tại khu vực miền Bắc và miền Nam. Phối hợp với Ủy ban Phòng chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Bộ Y tế tổ chức hội thảo thường niên CSO với trên 300 đại biểu tham dự.

Về Nâng cao năng lực, VUSTA đánh giá xác định nhu cầu nâng cao năng lực của các tiểu dự án, các đơn vị thực hiện dự án. Xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực cho dự án thành phần VUSTA gửi PR. Ngoài ra, còn tổ chức các chuyến giám sát và hỗ trợ kỹ thuật tại thực địa tới 10 tỉnh để thực hiện hướng dẫn và hỗ trợ tại chỗ cho các cán bộ mới của VNGO và các tổ chức xã hội mới thành lập, còn yếu; kiểm tra chất lượng triển khai những hoạt động và giám sát, hỗ trợ các VNGO, các tổ chức xã hội trong việc nâng cao chất lượng chương trình và tổng hợp báo cáo những chỉ số.

Theo kết quả thực hiện của 9 tháng đầu năm 2013 thì số lượng người quan hệ đồng tính nam có nguy cơ lây nhiễm cao tiếp cận với chương trình can thiệp giảm tác hại là 79%; Số người nghiện chích ma túy là 45,4%; số lượng nữ mại dâm là 59,1%; Số lượng bạn tình chính của người nghiện ma túy là 66,2%; hỗ trợ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong các hộ gia đình nhận được các dịch vụ miễn phí về chăm sóc hỗ trợ là 94,7%; số tổ chức dân sự xã hội tham gia cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc và dự phòng HIV/AIDS tại 10 tỉnh trọng điểm là 97,3%.

Với những kết quả trên đạt được, nhưng Dự án thành phần VUSTA vẫn còn gặp nhiều khó khăn như việc phê duyệt kế hoạch giai đoạn 2 (2013-2015) của Bộ Y tế và ký kết thỏa thuận điều với PR chậm nên ảnh hưởng đến công tác triển khai các hoạt động dự án. Thứ hai là nhân sự của các nhóm tổ chức xã hội không ổn định, do ngân sách chuyển chậm các nhóm khó khăn trong việc thuê văn phòng, duy trì tiếp cận viên cho các nhóm, việc tuyển dụng và tổ chức tập huấn cho tiếp cận viên bị chậm nên ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động dự án. Thứ ba là hướng dẫn về hoạt động sinh kế và quay vòng vốn cho các tổ chức xã hội chưa được ban hành chính thức. Thứ tư là tại một số tỉnh có sự trùng lặp địa bàn cung cấp dịch vụ với thành phần y tế do sự phối hợp giữa đơn vị thực hiện dự án và PAC chưa chặt chẽ. Thứ năm là thiếu vật phẩm y tế và tài liệu truyền thông do phê duyệt muộn nên đã ảnh hưởng đến hoạt động tiếp cận, thực hiện chỉ tiêu cam kết. Thứ sáu là dịch vụ VCT ở một số địa bàn như Vĩnh Phúc, Thái Hòa (Nghệ An) hiện thu phí do không còn chỉ tiêu xét nghiệm VCT, nên không còn sinh phẩm miễn phí cho Dự án thành phần VUSTA, trong khi Tiểu Ban quản lý Dự án không dự trù khoản kinh phí dành cho sinh phẩm trong giai đoạn này.

Chính vì những khó khăn này, Dự án thành phần VUSTA mong muốn PR có kế hoạch điều phối và cung cấp vật phẩm y tế cho PAC nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ can thiệp giảm tác hại và việc thực hiện các chỉ tiêu cam kết. PR hỗ trợ ban Quản lý dự án thành phần VUSTA trong việc góp ý quy chế do VUSTA soạn thảo hỗ trợ sinh kế, đặc biệt là cơ chế quay vòng, thu hồi vốn, quản lý rủi ro và xóa nợ. Ngoài ra, kết quả VCT lưu động ở các nhóm quan hệ đồng tính nam ở Vĩnh Phúc, Cần Thơ cho thấy tỷ lệ khoảng 10% số khách hàng tới VCT được phát hiện HIV dương tính, nhưng vì khách hàng chưa bộc lộ thông tin nên nhóm không thể theo dõi và tư vấn cho khách hàng tới cơ sở điều trị.

Để tiếp tục cho những tháng tiếp theo, Dự án thành phần VUSTA sẽ làm việc với các cơ quan liên quan phê duyệt định mức đặc thù và hoàn thiện hướng dẫn về các hoạt động sinh kế, vốn quay vòng của dự án. Tổ chức các chuyến thực địa, giám sát tình hình triển khai thực hiện dự án tại các tiểu dự án và tổ chức thực hiện, giám sát chất lượng chương trình, thu thập, báo cáo chỉ số. Tổ chức các khóa tập huấn theo kế hoạch đã được phê duyệt.