Trang Chủ Tin tức Sự kiện Giao ban quý II dự án thành phần VUSTA

Giao ban quý II dự án thành phần VUSTA

76
0

Ngày 22/8, tại Hà Nội, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Dự án thành phần Vusta, Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AISD đã tổ chức Họp giao ban quý II năm 2013

Ngày 22/8, tại Hà Nội, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Dự án thành phần Vusta, Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AISD đã tổ chức Họp giao ban quý II năm 2013, trong đó trọng tâm là báo cáo tình hình thực hiện Dự án thành phần Vusta quý II và kế hoạch thực hiện dự án trong quý III, năm 2013.
 
họp giao ban dụ án quý II -
Đại diện Dự án thành phần Vusta cho biết, kết quả hoạt động của dự án trong 6 tháng qua về cơ bản đạt mục tiêu đã đặt ra. Đặc biệt, hoạt động của các tổ chức tại cộng đồng vẫn duy trì đều đặn, nhiều tổ chức đã làm tốt công tác kết nối… Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra 6 tháng qua cũng là giai đoạn còn khó khăn do kinh phí về chậm, các dịch vụ xét nghiệm còn yếu, thiếu, khách hàng khó tiêp cận dịch vụ…; Nhiều chỉ tiêu mang tính đặc thù song chưa có cơ chế linh động để giải quyết… Hoạt động hỗ trợ sinh kế cho CBO còn nhiều lúng túng do năng lực của CBO còn hạn chế và hướng dẫn hoạt động sinh kế về việc thu hồi và quay vòng vốn chưa hoàn chỉnh.

Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng, cần bổ sung phụ cấp và chi phí hoạt động cho CBO theo định mức chi tiêu đặc thù, có kế hoạch điều phối và cung cấp vật phẩm y tế cho PAC các tỉnh để cấp cho Dự án thành phần Vusta theo kế hoạch nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ can thiệp giảm tác hại và việc thực hiện các chỉ tiêu cam kết… Đồng thời, đại diện Dự án thành phần Vusta cũng cho biết, trong quý III sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động tiếp cận và cung cấp dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ, dự phòng tại cộng đồng; tổ chức các chuyến thực địa, giám sát triển khai thực hiện dự án tại các tiểu dự án và tổ chức thực hiện…