Trang Chủ Tin tức Giới Thiệu

Giới Thiệu

74
0

Năm 2009, VUSTA được lựa chọn là đơn vị đại diện cho các TCXH của Việt Nam tham gia vào xây dựng dự án QTC phòng, chống HIV/AIDS của Việt Nam. Đề xuất đã được QTC chấp thuận và VUSTA tham gia thực hiện dự án từ năm 2011 cho đến nay với tư cách là SR của Bộ Y tế.

Năm 2009, VUSTA được lựa chọn là đơn vị đại diện cho các TCXH của Việt Nam tham gia vào xây dựng dự án QTC phòng, chống HIV/AIDS của Việt Nam. Đề xuất đã được QTC chấp thuận và VUSTA tham gia thực hiện dự án từ năm 2011 cho đến nay với tư cách là SR của Bộ Y tế.

Trong khuôn khổ dự án QTC phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2011-2014, Dự án thành phần VUSTA tham gia đóng góp vào 4 mục tiêu, bao gồm: Thiết lập và mở rộng gói dịch vụ thiết yếu về can thiệp dự phòng HIV trong nhóm đối tượng có nguy cơ cao; Mở rộng và cải thiện các dịch vụ điều trị, chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV và tối đa hóa các lợi ích về dự phòng và điều trị; Tạo môi trường thuận lợi cho sự tham gia của các TCXH, tăng cường năng lực của các TCXH và năng lực thể chế.

Từ năm 2011 đến 2014, dự án QTC thành phần VUSTA đã triển khai tại 10 tỉnh/ thành phố là: Bắc Kạn, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Nghệ An, Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Vĩnh Long và Cần Thơ.