Trang Chủ Tin tức GS, TSKH Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp các Hội...

GS, TSKH Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã thăm và làm việc tại Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu

214
0

Trong 2 ngày 09 và 10 tháng 5 năm 2017, GS, TSKH Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã thăm và làm việc với các tổ chức dựa vào cộng đồng (CBO) trong chương trình phòng, chống HIV/AIDS cho người tiêm chích mà túy (PWID), Nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) và Phụ nữ bán dâm (FSW) do Dự án VUSTA – Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS thực hiện tại 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trong chuyến thăm và làm việc của GS, TSKH Đặng Vũ Minh còn có đại diện của Ban Quản lý dự án VUSTA, Trung tâm Nâng cao chất lượng cuộc sống (LIFE), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh và một số cán bộ địa phương các tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 tại 2 tỉnh Bình Dương; Bà Rịa – Vũng Tàu và tình hình triển khai hoạt động Quý I năm 2017, GS, TSKH Đặng Vũ Minh đã đánh giá cao vai trò cũng như những đóng góp của các Tổ chức dựa vào cộng đồng (CBO) trong công tác phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương. GS, TSKH Đặng Vũ Minh đặc biệt đánh giá cao sự phối kết hợp chặt chẽ của các Tổ chức dựa vào cộng đồng với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh và các ban ngành liên quan tại địa phương trong quá trình triển khai hoạt động dự án.

GS, TSKH Đặng Vũ Minh và đoàn công tác tại CBO Hy Vọng, Bình Dương

GS, TSKH Đặng Vũ Minh và đoàn công tác tại CBO Trăng Khuyết, Bình Dương

GS, TSKH Đặng Vũ Minh và đoàn công tác tại CBO Bình Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu

GS, TSKH Đặng Vũ Minh và đoàn công tác tại CBO Muối Trắng, Bà Rịa – Vũng Tàu

GS, TSKH Đặng Vũ Minh cũng đã lắng nghe và ghi nhận những thuận lợi và khó khăn của các CBO trong quá trình triển khai hoạt động dự án tại địa phương. Một số khó khăn chính mà các CBO gặp phải như: sự kỳ thị phân biệt đối xử, khó tiếp cận và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong điều trị ARV cũng như tiếp cận điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone của một số người hưởng lợi nhất là những người do thiếu hoặc không có những xác nhận về cư trú hoặc giấy tờ tùy thân, v.v…

Kết thúc chuyến thăm và làm việc tại 2 tỉnh, GS, TSKH Đặng Vũ Minh đã yêu cầu Ban QLDA Quỹ toàn cầu VUSTA và Trung tâm LIFE cần nghiên cứu, đề xuất tháo gỡ những khó khăn mà các CBO đang gặp phải để Dự án thành công hơn nữa trong năm 2017.

Dự án VUSTA – Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2 (6/2015-12/2017) được thực hiện tại 15 tỉnh, thành phố. Với những kết quả đạt được trong năm 2016, Dự án đã được nhà tài trợ đánh giá và xếp hạng A1 – xếp hạng cao nhất của Quỹ toàn cầu.  Chỉ trong năm 2016 đã có 2.805 người thuộc nhóm chính của Bình Dương và 2.198 người của Bà Rịa – Vũng Tàu được hưởng lợi từ chương trình dự phòng lây nhiễm HIV do các CBO thực hiện.