Trang Chủ Mạng lưới MSM-TG VN Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu về tiếp cận dịch...

Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu về tiếp cận dịch vụ sức khoẻ sinh sản – tình dục và HIV trong nhóm đối tượng có nguy cơ cao

325
0

Ngày 29/6/2017 tại Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến và Phát triển cộng đồng (SCDI), Viện Nghiên cứu và Phát triển xã hội (ISDS) và các tổ chức dựa vào cộng đồng (CBO) đã tổ chức hội thảo “Chia sẻ kết quả nghiên cứu về tiếp cận dịch vụ sức khoẻ sinh sản –  tình dục và HIV của cộng đồng Nam quan hệ tình dục đồng giới và chuyển giới (MSM-TG),  Người lao động tình dục (SW) và Nhóm phụ nữ và trẻ em gái (AGYW).

Tại hội thảo, đại diện nhóm đánh giá và nghiên cứu của ISDS đã trình bày kết quả khảo sát nghiên cứu về việc tiếp cận cũng như các khó khăn và rào cản trong việc thực hiện quyền tiếp cận dịch vụ liên quan đến sức khoẻ sinh sản – tình dục (SKSS-TD) và HIV trong nhóm Nhóm đích có nguy cơ cao (KPs). Báo cáo chỉ ra rằng việc tiếp cận các dịch vụ sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS cho các nhóm nguy cơ cao vẫn còn nhiều khó khăn như thiếu các dịch vụ thân thiện, thông tin về các dịch vụ nhất là dịch vụ cho người chuyển giới còn hạn chế, sự kỳ thị của người cung cấp dịch vụ và sự tự kì thị của chính bản thân những người có hành vi nguy cơ cũng là những rào cản trong tiếp cận dịch vụ SKSS –TD và HIV cần ưu tiên thay đổi.

Các đại biểu tham dự hội thảo cũng đã thảo luận về các giải pháp và định hướng vận động chính sách nhằm tăng cường tiếp cận với các dịch vụ SKSS-TD và HIV cho từng nhóm đối tượng. Những vấn đề ưu tiên đã được cộng đồng có ý nghĩa quan trọng với những người hoạch định chính sách, người cung cấp dịch vụ và cả người sử dụng dịch vụ, đặc biệt là với cộng đồng người chuyển giới, đây là cơ sở quan trọng để xây dựng Luật chuyển giới trong thời gian tới.

Tống Nam