Trang Chủ Tin tức Sự kiện Hội thảo giới thiệu hệ thống theo dõi, giám sát và quản...

Hội thảo giới thiệu hệ thống theo dõi, giám sát và quản lý số liệu

58
0

Ngày 10 – 11/12, tại Hà Nội, Dự án thành phần VUSTA – Dự án quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo Giới thiệu hệ thống theo dõi, giám sát và quản lý số liệu của Dự án thành phần VUSTA – Dự án quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS.

Ngày 10 – 11/12, tại Hà Nội, Dự án thành phần VUSTA – Dự án quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo Giới thiệu hệ thống theo dõi, giám sát và quản lý số liệu của Dự án thành phần VUSTA – Dự án quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS.

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe giới thiệu về dự án và những kết quả đạt được; giới thiệu về gói dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ cho người nhiễm HIV và trẻ em ảnh hưởng bởi HIV; giới thiệu về Chỉ báo của Quỹ toàn cầu; khái quát về hệ thống theo dõi và giám sát của Dự án thành phần VUSTA; giới thiệu về hệ thống biểu mẫu báo cáo của Dự án thành phần VUSTA… Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, giám sát và quản lý số liệu trong khuôn khổ Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS hợp phần VUSTA.

aids-hội thảo giới thiệu hệ thống theo dõi, giám sát và quản lý số liệu

Mục tiêu nhằm giảm lây nhiễm, giảm tử vong do HIV và nâng cao chất lượng sống của người nhiễm và người bị ảnh hưởng bởi HIV ở 10 tỉnh dự án thông qua nâng cao năng lực và tăng cường sự tham gia của cộng đồng và các tổ chức xã hội vào chương trình quốc gia phòng chống HIV/AIDS. 

Theo kế hoạch, các hoạt động chính giai đoạn II từ 2013 – 2015 sẽ xây dựng các hoạt động trên cơ sở tiếp tục thực hiện 4 mục tiêu như trong giai đoạn 1: dự phòng, chăm sóc – hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi, nâng cao năng lực. Tăng cường độ bao phủ của hoạt động cung cấp dịch vụ. Tăng cường hoạt động tạo môi trường thuận lợi như nâng cao nhận thức về vai trò của các tổ chức xã hội; đăng ký tư cách pháp nhân, đăng ký hoạt động cho các tổ chức cộng đồng; vận động cải thiện cơ chế tài chính cho các tổ chức xã hội; giảm kỳ thị và phân biệt đối xử.

Thông qua Dự án, cung cấp dịch vụ dự phòng HIV cho các nhóm đối tượng có nguy cơ nhiễm HIV cao, bao gồm: người sử dụng ma túy, người hành nghề mại dâm, nam có quan hệ tình dục đồng giới, bạn tình chính của người sử dụng ma túy và bạn tình âm tính của người nhiễm HIV. Cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ – bao gồm: cung cấp thông tin và hướng dẫn bảo vệ sức khỏe và chăm sóc tại nhà các vấn đề sức khỏe thường gặp, hướng dẫn tiếp cận điều trị, hỗ trợ tuân thủ điều trị, hỗ trợ sinh kế, giảm kỳ thị và khuyến khích lối sống tích cực cho người nhiễm HIV cũng như trẻ nhiễm và trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV. Củng cố và nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực HIV.