Trang Chủ Tin tức Hội thảo “ Tăng cường hợp tác giữa các tổ chức xã...

Hội thảo “ Tăng cường hợp tác giữa các tổ chức xã hội với các cơ quan nhà nước và các đối tác khác”

118
0

Ngày 20 tháng 07 năm 2017, Dự án VUSTA – Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tổ chức “Hội thảo về Tăng cường hợp tác giữa các tổ chức xã hội với các cơ quan nhà nước và các đối tác khác” tại Hà Nội.

Tham dự Hội thảo có Đại diện Lãnh đạo Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, Lãnh đạo Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS một số tỉnh, thành phố; Đại diện một số các Bộ, ngành, cơ quan nhà nước; Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA); Đại diện các tổ chức xã hội, các mạng lưới và các tổ chức dựa vào cộng đồng; Đại diện các tổ chức quốc tế như Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS); Chương trình cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa kỳ về AIDS (PEPFAR)… cùng các nhà nghiên cứu, nhà khoa học và các chuyên gia. PGS. TS. Hồ Uy Liêm, Nguyên Chủ tịch Liên hiệp hội đã tham dự, chủ trì Hội thảo.

Hội thảo đã dành nhiêu thời gian chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của các tổ chức xã hội trong việc kết nối/hợp tác với các cơ quan nhà nước và các đối tác thông qua các bài trình bày về “Báo cáo tham luận về việc ký kết các chương trình hợp tác với các bộ ban ngành và địa phương” của đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA); “Một số ý kiến về quan hệ đối tác lâu bền” của TS. Trịnh Tiến Dũng – Nguyên Trưởng ban Quản trị quốc gia/Trợ lý giám đốc UNDP Việt Nam. Các báo cáo đều nhấn mạnh: Hiện nay, vai trò năng động của các tổ chức xã hội (TCXH) ngày càng rõ rệt và rất đa dạng trong việc góp phần xây dựng kinh tế – xã hội; xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, bảo vệ hội viên; tham gia xã hội hóa các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, các hoạt động từ thiện nhân đạo; thực hiện những dịch vụ xã hội, phi lợi nhuận; tiến hành các hoạt động công tác xã hội hướng vào việc thực hiện an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; tham gia giám sát thực hiện luật pháp, chính sách…Nhà nước Việt nam cũng đang nhận thấy các TCXH có thể đóng góp một vai trò thiết thực trong việc đưa ra những phản hồi nhằm tăng cường hiệu quả các chính sách của nhà nước.

Hội nghị cũng dành thời gian thảo luận về các giải pháp trong việc thực hiện kết nối/hợp tác với cơ quan nhà nước và các đối tác khác trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS với sự tham gia và trình bày của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Khánh Hòa; đại diện các đơn vị thực hiện dự án – Trung tâm LIFE, ISDS và SCDI. Và không thể thiếu là phần chia sẻ của các tổ chức cộng đồng.

Hội thảo một lần nữa đã góp phần quan trọng trong việc khẳng định vai trò của các TCXH và là cơ sở để đưa ra các đề xuất và hoạt động trong giai đoạn tiếp theo của Dự án VUSTA trong phòng, chống HIV/AIDS và củng cố quan hệ đối tác lâu bền giữa cơ quan nhà nước và TCXH.

Ảnh 1: PGS. TS. Hồ Uy Liêm, Nguyên Chủ tịch Liên hiệp hội phát biểu khai mạc tại Hội thảo

Ành khác: Một số hình ảnh Hội thảo.

                                   Thanh Thảo