Trang Chủ Tin tức Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định của Chính phủ...

Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định của Chính phủ quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy; hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy

Ngày 28/6, tại Hà Nội, Cục Phòng, chống HIV/AIDS tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập để góp ý Dự thảo 1 Nghị định của Chính phủ quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy; hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy.

8
0

Cuộc họp do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chủ trì với sự tham dự của PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS cùng các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định là các đại diện các Vụ, Cục đến từ Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Viện Sức khỏe tâm thần-Bệnh viện Bạch Mai…

TS. Hoàng Đình Cảnh – Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS trình bày tóm tắt quá trình xây dựng Nghị định Chính phủ và tóm tắt nội dung dự thảo 1 Nghị định.
Sau khi Luật Phòng, chống ma túy được ban hành, ngày 18/5/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 720/QĐ-TTg trong đó giao Bộ Y tế xây dựng và trình Chính phủ Nghị định quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy; hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy. Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ngày 21/6/2021, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3007/QĐ-BYT về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định.
Nghị định này quy định chi tiết thi hành Khoản 6 Điều 27 Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14 ngày 30/3/2021 về cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy. Nghị định sẽ được áp dụng với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động liên quan đến việc xác định tình trạng nghiện ma túy. Dự thảo Nghị định gồm 3 Chương và 10 Điều, trong đó, Chương I là Quy định chung với 04 Điều: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, Điều kiện bảo đảm cho công tác xác định tình trạng nghiện ma túy; Chương II là Điều kiện cơ sở y tế xác định tình trạng nghiện ma túy; hồ sơ, trình tự thủ tục xác định tình nghiện nghiện ma túy với 04 Điều: Điều kiện cơ sở y tế xác định tình trạng nghiện ma túy, Hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người tự nguyện xác định tình trạng nghiện ma túy tại cơ sở y tế đủ điều kiện, Hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy tại nơi tạm giữ có cơ sở y tế đủ điều kiện, Hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy tại nơi tạm giữ không có cơ sở y tế đủ điều kiện; Chương III là Tổ chức thực hiện và trách nhiệm thi hành với 02 Điều: Trách nhiệm thi hành, Hiệu lực thi hành. Ban hành kèm theo Nghị định là 04 Mẫu đơn: Đơn đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy tự nguyện; Văn bản đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy; Phiếu trả lời kết quả về việc xác định tình trạng nghiện ma túy tự nguyện; Phiếu trả lời kết quả về việc xác định tình trạng nghiện ma túy.

Đại diện Bộ Công an

Cuộc họp đã thu hút được sự quan tâm và đóng góp ý kiến của tất cả đại biểu tham dự. Các ý kiến đóng góp đều xoay quanh: Thế nào là cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy? Hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy gồm những gì, trình tự như thế nào? Thẩm quyền để xác định tình trạng nghiện? Điều kiện đối với Bác sỹ thực hiện việc xác định tình trạng nghiện ma túy tại các cơ sở y tế?…

Theo Kế hoạch, sau khi tiếp thu ý kiến của các đại biểu, dự thảo Nghị định sẽ được gửi Đăng Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế; gửi xin ý kiến các Bộ, ngành; hoàn thiện gửi Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) và Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ vào trước 15/10/2021.


Toàn cảnh cuộc họp