Trang Chủ Tin tức Sự kiện Họp giao ban quý 1/2012, Dự án thành phần VUSTA – Dự...

Họp giao ban quý 1/2012, Dự án thành phần VUSTA – Dự án quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS

71
0

Ngày 4/5, cuộc họp giao ban quý 1/2012, dự án thành phần VUSTA mang tên “Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS” vừa diễn ra tại Trụ sở Liên hiệp Hội Việt Nam

Ngày 4/5, cuộc họp giao ban quý 1/2012, dự án thành phần VUSTA mang tên “Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS” vừa diễn ra tại Trụ sở Liên hiệp Hội Việt Nam, 53 Nguyễn Du, Hà Nội nhằm tổng kết đánh giá kết quả thực hiện phòng, chống HIV/AIDS trong năm 2011 và triển khai kế hoạch năm 2012.

Tham dự cuộc họp có ông Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Ban quản lý dự án thành phần VUSTA và đại diện các bộ, ngành đã tới dự.

Tại buổi họp, các đại biểu đã nghe báo cáo nêu bật những thuận lợi nhằm tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội và cộng đồng vào hoạt động phòng, chống HIV/AIDS thông qua các hoạt động nâng cao nhận thức của các cấp lãnh đạo, các nhà tài trợ, người dân, cũng như chính các tổ chức xã hội và cộng đồng về vai trò của các tổ chức này trong hoạt động phòng chống AIDS tại Việt Nam. Đồng thời cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ, cung cấp dịch vụ phòng HIV, củng cố và nâng cao năng lực cho các các tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực HIV. Trong đó tổng ngân sách quỹ Toàn cầu tài trợ cho giai đoạn I (2011 – 2012): 5,928,712 USD. Số kinh phí đã tiếp nhận năm 2011: 1,975,074.75 USD; Kinh phí thực hiện năm 2011: 1,354,744.75 USD; Số dư đầu kỳ năm 2012: 620,330 USD; Kinh phí đã nhận trong Q1/2012: 0; Kinh phí thực hiện năm Q1/2012: 396,206.93 USD.

Tuy nhiên, để thực hiện dự án vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: Sự chậm chễ trong quá trình phê duyệt cho kế hoạch tập huấn 2012. Điều này sẽ ảnh hưởng tới chất lượng cung cấp dịch vụ tại địa bàn. Chậm phê duyệt của QTC cho việc sử dụng ngân sách chưa thực hiện từ 2011 cũng ảnh hưởng tới sự hoạt động dự án và tiến độ giải ngân cho 2012 và tính liên tục hoạt động của các CBO.

Ngoài ra, nhân sự tại các CBO có nhiều thay đổi đã làm ảnh hưởng tới năng lực kỹ thuật của các CBO trong việc cung cấp dịch vụ. Kỹ năng lập báo cáo, hoàn thiện các chứng từ thanh quyết toán của các CBO còn hạn chế, do vậy, có khó khăn trong việc thực hiện theo quy định thanh quyết toán của dự án. Việc cung cấp các vật phẩm y tế (bao cao su và CBT) tại một số tỉnh chậm nên ảnh hưởng đến việc tiếp cận nhiều đối tượng của dự án. Các CBO, tiếp cận viên mới đã thiếu kinh nghiệm trong việc quản lý, điều hành nhóm và trong hoạt động cung cấp dịch vụ.

Cuối cuộc họp, các đại biểu đã đề nghị Ban quản lý dự án thành phần Y tế hỗ trợ trong việc thúc đẩy quỹ Toàn cầu phê duyệt kế hoạch tập huấn và đề xuất sử dụng kinh phí chưa sử dụng của năm 2011 để các đơn vị thực hiện có thể triển khai hoạt động của năm 2012 đạt được hiệu quả cao.