Trang Chủ Thư viện Báo cáo Hướng dẫn kỹ thuật Dự phòng, điều trị, chăm sóc và hỗ...

Hướng dẫn kỹ thuật Dự phòng, điều trị, chăm sóc và hỗ trợ HIV cho người sử dụng ma túy dạng kích thích

83
0

Đây là một tài liệu toàn cầu được áp dụng điều chỉnh theo từng bối cảnh cụ thể, bao gồm các chất kích thích được sử dụng: cocaine, các chất kích thích dạng Amphetamine (ATS), các chất hướng thần kích thích loại mới (NPS) và các nhóm đối tượng đích khác nhau ở các khu vực khác nhau. Hướng dẫn do cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) cùng các đại diện từ cộng đồng người sử dụng ma túy và các chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực phối hợp xây dựng.

Kể từ khi dịch HIV bắt đầu, trọng tâm của công tác dự phòng, điều trị và chăm sóc HIV ở những người sử dụng ma túy đã tập trung vào nhu cầu của những người tiêm chích ma túy (đặc biệt chất dạng thuốc phiện). Hướng dẫn nhằm tăng cường nhận thức về các nhu cầu và vấn đề mà nhóm người bị ảnh hưởng phải đối mặt, bao gồm sự giao thoa giữa các nhóm quần thể đích khác nhau. Đồng thời, Hướng dẫn giúp thiết lập và mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ chủ chốt trong dự phòng, điều trị, chăm sóc và hỗ trợ HIV và viêm gan.

2.jpg

Hướng dẫn gồm năm chương: Chương 1 giải thích bản chất và tác dụng của chất kích thích, nguy cơ lây truyền HIV và viêm gan, các vấn đề xung quanh việc sử dụng chất kích thích và nguy cơ lây nhiễm HIV và viêm gan ở các nhóm quần thể đích cụ thể và các nhóm dễ bị tổn thương khác; Chương 2 trình bày gói HIV cốt lõi cho những quần thể đích sử dụng chất kích thích; Chương 3 mô tả phương pháp tiếp cận trong chăm sóc và hỗ trợ người sử dụng chất kích thích đặc biệt trong bối cảnh HIV và viêm gan; Chương 4 mô tả 6 nhân tố quan trọng – các hoạt động và chiến lược cần thiết để đảm bảo tiếp cận tới các can thiệp trong gói cốt lõi; chương 5 đề xuất các cân nhắc, khuyến nghị đối với việc triển khai các chương trình can thiệp. Tại mỗi chương, các nguồn thông tin tham khảo thêm đều được liệt kê, hướng dẫn sử dụng các trường hợp điển hình để minh họa các khía cạnh cụ thể của các chương trình đã được thực hiện ở các quốc gia khác nhau. Trong hướng dẫn cũng bao gồm danh sách cần làm và các công cụ thiết thực khác cho các nhà hoạch định chính sách và người thực hiện.

Trong Hướng dẫn, có hai nguyên tắc quan trọng được nhấn mạnh. Thứ nhất là sự tích hợp tốt hơn giữa các dịch vụ HIV, viêm gan B, C và các bệnh lây truyền qua đường tình dục cho những người sử dụng chất kích thích trong các dịch vụ giảm tác hại HIV hiện có và dịch vụ điều trị nghiện cho người tiêm chích ma túy, trong các dịch vụ HIV, sức khỏe sinh sản và tình dục khác dành cho nhóm quần thể đích. Thứ hai là sự tham gia có ý nghĩa của của những người sử dụng chất kích thích, những người sống chung với HIV và các nhóm quần thể đích trong việc lập kế hoạch, thực hiện, theo dõi và đánh giá các can thiệp. Đây là chìa khóa để đạt được thành công và tính bền vững cho các chương trình.

Hướng dẫn được xây dựng dành cho các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý chương trình và nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm các tổ chức cộng đồng tại địa phương, quốc gia hoặc khu vực – đây là những cá nhân và tổ chức đóng vai trò quan trọng trong công tác dự phòng, điều trị và chăm sóc HIV. Tài liệu cũng cung cấp những thông tin hữu ích cho các cơ quan phát triển và tài trợ cũng như với những nhà nghiên cứu học thuật.

Quý bạn đọc tải Toàn bộ tài liệu: download