Trang Chủ Tin tức Thông báo Kết quả xét tài trợ các đề xuất phòng, chống HIV/AIDS năm...

Kết quả xét tài trợ các đề xuất phòng, chống HIV/AIDS năm 2023

Tiếp theo thành công của việc tài trợ cho các tổ chức cộng đồng đề xuất và thực hiện các sáng kiến phòng, chống HIV/AIDS năm 2022, Ban Quản lý dự án VUSTA – Dự án Qũy Toàn cầu Phòng, chống HIV/AIDS đã tiếp tục kêu gọi các tổ chức cộng đồng viết đề xuất sáng kiến phòng, chống HIV/AIDS cho năm 2023. Chủ đề năm 2023 là: “ Chấm dứt dịch AIDS – Thanh niên sẵn sàng”.

33
0

Sau khi kết thúc thời gian kêu gọi viết đề xuất, Ban Quản lý dự án VUSTA – Dự án Qũy Toàn cầu Phòng, chống HIV/AIDS đã xét và lựa chọn ra được 8 đề xuất có chất lượng cao nhất. Mỗi đề xuất được lựa chọn, Ban Quản lý dự án sẽ tài trợ tối đa 100 triệu để tổ chức thực hiện đề xuất.
Sau đây là toàn văn thông báo chính thức của Ban Quản lý dự án về kết quả xét chọn tài trợ.

Bạn đọc vui lòng tải: Tại đây