Trang Chủ Tin tức Sự kiện MỜI NỘP HỒ SƠ QUAN TÂM THAM GIA XÂY DỰNG ĐỀ XUẤTDỰ...

MỜI NỘP HỒ SƠ QUAN TÂM THAM GIA XÂY DỰNG ĐỀ XUẤTDỰ ÁN VUSTA – DỰ ÁN QUỸ TOÀN CẦU PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS GIAI ĐOẠN 2024-2026

Ngày 21/12/2022, CCM Việt Nam, Cục Phòng, chống HIV/AIDS và VUSTA nhận được thông báo của Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét (QTC) về việc hợp phần HIV dự kiến được phân bổ 54.980.054 đô-la Mỹ cho giai đoạn từ 1/1/2024 đến 31/12/2026.

117
0

Việt Nam cũng có thể được QTC xem xét bổ sung kinh phí ngoài phần kinh phí phân bổ này. Để tiếp cận được các nguồn kinh phí này, Hợp phần HIV Việt Nam (gồm Cục Phòng chống HIV/AIDS và VUSTA) cần xây dựng bản đề xuất kinh phí theo thời hạn đệ trình vào ngày 30/05/2023. Bản đề xuất cần được xây dựng thông qua quá trình đối thoại quốc gia có sự tham gia rộng rãi của các đối tác, dựa trên bằng chứng và các chiến lược/kế hoạch y tế quốc gia.
Từ tháng 7/2022, VUSTA đã tổ chức môt loạt các cuộc hội thảo tham vấn cộng đồng với đại diện nhiều đối tác tham gia, phối hợp với Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, các đối tác phát triển (WHO, UNAIDS, PEPFAR, USCDC ect) để (i) Đưa ra các khuyến nghị/góp ý vào kế hoạch, các ưu tiên của dự án VUSTA giai đoạn 2024-2026 dựa trên diễn biến tình hình dịch HIV trên cả nước, Chiến lược quốc gia chấm dứt bệnh AIDS đến năm 2030, Chiến lược của QTC giai đoạn 2023-2028, các khuyến nghị của WHO, UNAIDS; (ii) Xác định mục tiêu, địa bàn, đối tượng can thiệp, các lĩnh vực cung cấp dịch vụ và can thiệp chính cho giai đoạn 2024-2026.
Để thực hiện triển khai dự án VUSTA giai đoạn mới có hiệu quả, VUSTA sẽ xây dựng một bản Đề xuất toàn diện với sự tham gia của 03 Tổ chức xã hội/Tổ chức khoa học công nghệ (CSO), Dự án VUSTA mong muốn kêu gọi các đối tác tiềm năng nộp Hồ sơ quan tâm (dưới đây gọi tắt là HSQT hoặc Hồ sơ) để xét chọn 03 đối tác tham gia xây dựng Bản Đề xuất của Dự án VUSTA giai đoạn 2024-2026.
Quá trình lựa chọn HSQT sẽ được thực hiện do một công ty tư vấn chuyên về đấu thầu do dự án VUSTA thuê với sự tham gia về mặt chuyên môn của một số chuyên gia về HIV/AIDS.
Các đối tác có quan tâm cần nộp Hồ sơ (tiếng Việt và tiếng Anh) trước 16 giờ 00 giờ Việt Nam ngày 07/04/2023. Dự án VUSTA và các tổ chức có HSQT được lựa chọn sau đó sẽ thảo luận về đề xuất chi tiết.
Một hồ sơ được lựa chọn sẽ giải quyết được các hoạt động ưu tiên của Dự án VUSTA giai đoạn 2024-2026 nêu chi tiết trong Phụ lục A. Hồ sơ quan tâm phải công nhận và cam kết áp dụng các chính sách y tế và khuyến cáo của Việt Nam và của Quỹ Toàn cầu cũng như Chiến lược triển khai dự án VUSTA Dự án QTC phòng, chống HIV/AIDS trong quá trình triển khai các hoạt động. Mẫu hồ sơ quan tâm xin xem trong Phụ lục B.
Nếu đáp ứng những yêu cầu về chất lượng dựa trên các tiêu chí đã được xác định trước (Phụ lục C và phụ lục D ) các Hồ sơ quan tâm được lựa chọn sẽ được mời đến làm việc cùng nhóm xây dựng Đề xuất của Dự án VUSTA để cùng phối hợp hoàn thiện Đề xuất này. Tổ chức của các hồ sơ quan tâm, hoặc các đại diện chính thức theo thông báo chính thức của Dự án VUSTA sẽ làm việc với nhóm xây dựng Đề xuất của Dự án VUSTA.
Hồ sơ quan tâm gồm thư nộp hồ sơ, hồ sơ và phụ lục về các đối tác tham gia xin gửi theo đường bưu điện và/hoặc email về địa chỉ:
Dự án VUSTA- Dự án QTC phòng, chống HIV/AIDS
Tầng 9, Tòa nhà HQ, 193, C3 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Email: vusta.hiv@gmail.com/ngoc.vustagf@gmail.com
Khi gửi hồ sơ, xin vui lòng viết tiêu đề: “Hồ sơ quan tâm tham gia Đề xuất dự án VUSTA giai đoạn 2024-2026 . Sau khi nhận được hồ sơ, chúng tôi sẽ gửi email xác nhận.
Chi tiết về các phụ lục vui lòng xem trên website của VUSTA: www.vusta.vn và website của dự án: www.aids.vn, và website: www.ngocentre.org.vn. Địa chỉ liên hệ: Dự án VUSTA, Dự án Quỹ Toàn cầu Phòng, chống HIV/AIDS. Tầng 9, Tòa nhà HQ 193 C3 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Email: vusta.hiv@gmail.com/viet.vustagf@gmail.com
Điện thoại : 02439749352/0983353118
Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm của các tổ chức xã hội.

Chi tiết về các phụ lục vui lòng tải tại: đây