Trang Chủ Tin tức Sự kiện MỘT SỰ KIỆN LỚN: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỘNG ĐỒNG BỀN...

MỘT SỰ KIỆN LỚN: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CỘNG ĐỒNG BỀN VỮNG

82
0

Hội thảo “Xây dựng Hệ thống Cộng đồng bền vững trong hoạt động Phòng, chống HIV/AIDS” đã diễn ra tại Khách sạn Daewoo trong hai ngày 25 và 26.9.2014.