Trang Chủ Tin tức Mục tiêu

Mục tiêu

79
0

Mục tiêu tổng quátTăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội và các tổ chức cộng đồng  trong thực hiện Luật phòng, chống HIV/AIDS và Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 trong việc giảm lây nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,3% vào năm 2020, giảm tác động của dịch đối với sự phát triển kinh tế – xã hội.

Mục tiêu tổng quát: Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội và các tổ chức cộng đồng  trong thực hiện Luật phòng, chống HIV/AIDS và Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 trong việc giảm lây nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,3% vào năm 2020, giảm tác động của dịch đối với sự phát triển kinh tế – xã hội.   

Mục tiêu 1:Cung cấp các dịch vụ dự phòng trong nhóm nghiện chích ma túy, người bán dâm, nam có quan hệ tình dục với nam và người chuyển giới 

Mục tiêu 2:Củng cố hệ thống cộng đồng nhằm tạo điều kiện để cộng đồng tham gia một cách hiệu quả và bền vững vào hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

Mục tiêu 3:Gỡ bỏ các rào cản về mặt pháp lý nhằm tạo môi trường thuận lợi cho cho các nhóm chính tiếp cận các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS và tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội và tổ chức cộng đồng vào công cuộc phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam.