Trang Chủ Dự án Giai đoạn 1 Mục tiêu

Mục tiêu

150
0

Mục tiêu 1. Cung cấp các dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ toàn diện cho người nhiễm HIV và OVC tại cộng đồng bao gồm: hỗ trợ tiếp cận và tuân thủ điều trị, hỗ trợ sinh kế, giáo dục, giảm kỳ thị và khuyến khích sống tích cực ở 6 tỉnh.

Mục tiêu 3. Cung cấp các dịch vụ giảm hại nhằm giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV trong nhóm người NCMT và phụ nữ bán dâm ở hai tỉnh, trong nhóm MSM, bạn tình của NCMT và bạn tình của người nhiễm HIV ở 10 tỉnh.

Mục tiêu 4. Tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển và tham gia của tổ chức xã hội trong đối phó với dịch HIV/AIDS

Mục tiêu 5. Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội và cộng đồng nhằm tối đa hóa những đóng góp của các tổ chức này trong việc đối phó với dịch HIV/AIDS thông qua tăng cường năng lực kỹ thuật và năng lực thể chế của các tổ chức này.

(*) Chỉ liệt kê các mục tiêu cụ thể của dự án thành phần VUSTA, các mục tiêu được đánh số theo mục tiêu cụ thể của Dự án QTC về HIV của Việt Nam