Trang Chủ Tin tức Sự kiện Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và sốt rét

Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và sốt rét

204
0

Quỹ Toàn cầu Phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét (gọi tắt là Quỹ Toàn cầu) là một thể chế tài chính hợp tác công-tư quốc tế nhằm huy động và phân bổ các nguồn lực bổ sung cho việc dự phòng và điều trị 3 căn bệnh HIV/AIDS, Lao và Sốt rét.

Quỹ Toàn cầu Phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét (gọi tắt là Quỹ Toàn cầu) là một thể chế tài chính hợp tác công-tư quốc tế nhằm huy động và phân bổ các nguồn lực bổ sung cho việc dự phòng và điều trị 3 căn bệnh HIV/AIDS, Lao và Sốt rét. Mối quan hệ hợp tác giữa các chính phủ, các tổ chức xã hội, khu vực tư nhân và cộng đồng người nhiễm thể hiện một hướng tiếp cận mới trong việc cung cấp tài chính cho các vấn đề y tế toàn cầu.

Kể từ khi ra đời vào năm 2002, Quỹ Toàn cầu đã trở thành nhà tài trợ chính cho các chương trình phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét, với tổng ngân sách 22,6 tỷ USD đã được phê duyệt cho hơn 1000 chương trình ở 150 quốc gia, và trở thành một động lực chính tạo ra những tiến triển đáng kể trong phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét. Cho tới nay, các chương trình được tài trợ bởi Quỹ Toàn cầu đã cứu sống được khoảng 7,7 triệu người thông qua việc cung cấp điều trị AIDS cho 3,3 triệu người, điều trị chống Lao cho 8,6 triệu người và cung cấp 230 triệu màn chống muỗi cho dự phòng sốt rét… Nguồn tài trợ từ Quỹ Toàn cầu hiện nay đang chiếm khoảng hai phần ba nguồn lực tài chính quốc tế dành cho Lao và Sốt rét và một phần năm nguồn lực tài chính quốc tế dành cho phòng, chống AIDS. Quỹ Toàn cầu cũng phối hợp chặt chẽ với các tổ chức song phương và đa phương trong việc thúc đẩy các nỗ lực hiện có để đẩy lùi 3 căn bệnh trên.

Các kết quả đạt được từ các chương trình do Quỹ Toàn cầu tài trợ đều được Quỹ theo dõi chặt chẽ và công bố thường xuyên trên website của Quỹ Toàn cầu cũng như trong bản Báo cáo thường niên của Qũy.

Nguồn: BQL Dự án