Trang Chủ Tin tức Thông báo Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn các Tổ chức VNGOs...

Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn các Tổ chức VNGOs tham gia xây dựng đề xuất Dự án VUSTA

22
0

Ban biên tập xin trân trọng thông báo Quyết định số 25/QĐ-BQLDA về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn các Tổ chức VNGOs tham gia xây dựng đề xuất Dự án VUSTA – Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2024-2026.

Toàn văn Quyết định quý bạn đọc tải tại: đây