Trang Chủ Tin tức Kiến thức HIV Tăng cường công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng

Tăng cường công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng

64
0

Đó là một trong những nội dung đáng lưu ý tại Nghị quyết số 74/NQ-CP vừa được Chính phủ ban hành mới đây.

Đó là một trong những nội dung đáng lưu ý tại Nghị quyết số 74/NQ-CP vừa được Chính phủ ban hành mới đây.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu cần đẩy mạnh thực hiện các biện pháp đổi mới công tác cai nghiện ma túy và mở rộng chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trong cộng đồng.

Cụ thể, các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và hoàn thành chỉ tiêu bệnh nhân được điều trị bằng thuốc Methadone. Bên cạnh đó, tăng cường công tác cai nghiện tại cộng đồng và khẩn trương thực hiện việc đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành việc xây dựng, phê duyệt kế hoạch, phương án, lộ trình triển khai đổi mới công tác cai nghiện trước ngày 31/12/2014. Trong đó, cần quan tâm đầu tư kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Quốc gia Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Tập trung mở rộng việc điều trị bằng Methadone bảo đảm đạt chỉ tiêu đề ra trong năm 2014 và 2015, đồng thời lồng ghép chặt chẽ các dịch vụ điều trị bằng Methadone vào cơ sở, hệ thống sẵn có và tăng cường các hoạt động xã hội hóa điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone.

Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế bảo đảm cung cấp đủ thuốc Methadone; Bộ Tài chính bảo đảm đủ kinh phí mua thuốc Methadone để thực hiện Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone; nghiên cứu, ban hành chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân thành lập các cơ sở cai nghiện tự nguyện; chính sách hỗ trợ người nghiện thuộc hộ nghèo, người nghiện có hoàn cảnh khó khăn tự nguyện cai nghiện.

V.Anh ( Cổng Thông tin điện tử Chính Phủ)