Trang Chủ Tin tức Sự kiện Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội trong...

Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội trong phòng, chống HIV/AIDS

70
0

Ngày 16/11/2012, Ban Quản lý dự án thành phần VUSTA, Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến của các bên liên quan cho bản thảo lần 1 “Chiến lược tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội vào công cuộc phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến 2020”.

Ngày 16/11/2012, Ban Quản lý dự án thành phần VUSTA, Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến của các bên liên quan cho bản thảo lần 1 “Chiến lược tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội vào công cuộc phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến 2020”.

Đến nay, các tổ chức xã hội dân sự đã và đang tham gia ngày càng tích cực vào phòng, chống HIV/AIDS, đặc biệt trong các hoạt động can thiệp trực tiếp ở cộng đồng, cung cấp các dịch vụ và vận động chính sách. Dù đã có những đóng góp tích cực, song quá trình tham gia của xã hội dân sự vào phòng chống HIV/AIDS còn tản mạn và chưa đồng đều.

aids-Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội trong phòng, chống HIV/AIDS

Hội thảo tham vấn ý kiến của các bên liên quan cho bản thảo lần 1

Ông Phạm Văn Tân, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, cho biết, bản dự thảo Chiến lược là điều kiện để thu hút các nguồn lực về tài chính, cơ sở vật chất, trí tuệ… trong và ngoài nước cho quá trình huy động sự tham gia hiệu quả của các tổ chức xã hội dân sự vào công cuộc phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam nói riêng và giải quyết vấn đề về sức khỏe cộng đồng nói chung.

Mục tiêu tổng thể của Chiến lược là đến năm 2020, các tổ chức xã hội dân sự trở thành đối tác bình đẳng và tham gia hiệu quả trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS, góp phần quan trọng vào thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Christopher Fontaine, Tổ chức UNAIDS tại Việt Nam cho rằng chiến lược cần phải làm rõ vai trò thế mạnh của tổ chức xã hội dân sự.

Theo PGS. Đinh Kim Xuyến, Liên hiệp Hội Hà Nội, chiến lược cần có những nghiên cứu, đánh giá các tổ chức dân sự, có chỉ số, có mô hình bằng khoa học.

Ông Trần Minh Giới, Giám đốc Dự án Sáng kiến chính sách y tế HPI cho rằng, dự thảo chiến lược mới chỉ đưa ra được những mục tiêu tổng thể, phải cụ thể hóa từng chỉ tiêu để thực hiện.

BS.Đặng Văn Khoát, Giám đốc Trung tâm huy động Cộng đồng phòng, chống HIV/AIDS (VICOME) cho biết, chiến lược mang tính tổng thể, trọng tâm và dài hạn nhằm thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự vào công cuộc phòng chống HIV/AIDS, phù hợp với bối cảnh, điều kiện Việt Nam và môi trường quốc tế. Tuy nhiên, dự thảo cần nâng cao vị thế và hình ảnh của các tổ chức xã hội dân sự thông qua việc truyền thông thay đổi nhận thức của các cấp chính quyền và cộng đồng về vai trò của xã hội dân sự trong phòng, chống HIV/AIDS.