Trang Chủ Tin tức Sự kiện TẬP HUẤN VIẾT BÁO CÁO BÓNG CEDAW

TẬP HUẤN VIẾT BÁO CÁO BÓNG CEDAW

95
0

Vào ngày 20,21,22/9/2014 vừa qua, trong khuôn khổ hợp tác giữa ba mạng lưới DOVIPNET, GENCOMNET và NEW để thực hiện dự án “Hỗ trợ ba mạng lưới các tổ chức phi chính phủ về Bình đẳng giới và Quyền phụ nữ trong tăng cường điều phối và sử dụng CEDAW cho vận động chính sách tại Việt Nam”.

Vào ngày 20,21,22/9/2014 vừa qua, trong khuôn khổ hợp tác giữa ba mạng lưới DOVIPNET, GENCOMNET và NEW để thực hiện dự án “Hỗ trợ ba mạng lưới các tổ chức phi chính phủ về Bình đẳng giới và Quyền phụ nữ trong tăng cường điều phối và sử dụng CEDAW cho vận động chính sách tại Việt Nam”.

aids1

Tham dự có các cán bộ trẻ của các tổ chức xã hội và đại diện nhóm dễ bị tổn thương tại Việt Nam.Mục đích hội thảo nhằm nâng cao kiến thức về các khái niệm, cơ chế, tầm quan trọng của quá trình viết và trình bày Báo cáo Bóng tới Ủy ban CEDAW, và cách thức sử dụng Báo cáo Bóng như một công cụ vận động chính sách quốc gia. Qua đây, các tổ chức xã hội thể hiện cam kết sử dụng khung CEDAW một cách hệ thống và toàn diện trong quá trình thúc đẩy quyền con người của phụ nữ.

aids2

Trong thời gian tới, dự án “Hỗ trợ ba mạng lưới các tổ chức phi chính phủ về Bình đẳng giới và Quyền phụ nữ trong tăng cường điều phối và sử dụng CEDAW cho vận động chính sách tại Việt Nam” sẽ tiếp tục có những hoạt động về Lập kế hoạch viết báo cáo bóng CEDAW của các tổ chức xã hội dự kiến vào ngày 29/9/2014 tại Hà Nội.

Lại Minh Hồng

BĐH Mạng lưới phụ nữ VNW+