Trang Chủ Tin tức Thông báo THÔNG BÁO CƠ HỘI NHẬN TÀI TRỢ

THÔNG BÁO CƠ HỘI NHẬN TÀI TRỢ

68
0

HỖ TRỢ SÁNG KIẾN CỦA CÁC MẠNG LƯỚI VÀ CÁC NHÓM CBO NHẰM NÂNG CAO TRAO QUYỀN CHO CỘNG ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS

CHỦ ĐỀ KÊU GỌI: “CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH KÉP HIV & COVID-19”

Đơn vị tài trợ: BQLDA VUSTA- Qũy Toàn cầu PC HIV/AIDS
Thông tin liên hệ: Nguyễn Thị Lợi – BQLDA VUSTA;
Email: nguyenloi.vustagf@gmail.com; DĐ: 098.952.8385
Hạn cuối nhận đề xuất: 16/3/2022, 23:59

Thông tin chi tiết bạn đọc tham khảo tại: đây

Biểu mẫu tài chính: tải về

Biểu mẫu thuyết minh: tải về