Trang Chủ Tin tức Thông báo THÔNG BÁO CƠ HỘI NHẬN TÀI TRỢ

THÔNG BÁO CƠ HỘI NHẬN TÀI TRỢ

HỖ TRỢ SÁNG KIẾN CỦA CÁC MẠNG LƯỚI VÀ CÁC NHÓM CBO NHẰM NÂNG CAO TRAO QUYỀN CHO CỘNG ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TRONG BỐI CẢNH COVID-19

163
0

Đơn vị tài trợ: BQLDA VUSTA- Qũy Toàn cầu PC HIV/AIDS

Thông tin liên hệ: Nguyễn Thị Lợi – BQLDA VUSTA;

Email: nguyenloi.vustagf@gmail.com; DĐ: 098.952.8385

Hạn chót nhận đề xuất: Chủ Nhật 1/8/2021, 23:59

 1. THÔNG TIN CHUNG

Dự án của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) – Quỹ Toàn cầu (QTC) phòng, chống HIV/AIDS, giai đoạn 2021-2023 có mục tiêu tổng thể “Kết hợp thực tiễn tốt với đổi mới hợp lý nhằm bảo đảm sự tham gia có hiệu quả của các tổ chức xã hội (TCXH) và tổ chức cộng đồng (CBO) trong việc giảm đáng kể nhiễm HIV mới và cung cấp các dịch vụ y tế đầy đủ cho những nhóm đối tượng chính (KP) của dự án, qua đó đóng góp vào việc triển khai thành công Chiến lược Quốc gia chấm dứt bệnh dịch AIDS vào năm 2030”

Ba mục tiêu cụ thể của dự án là:

Mục tiêu 1: Cung cấp các can thiệp dựa vào cộng đồng có tính sáng tạo và hiệu quả tại 15 tỉnh/thành phố của dự án nhằm giảm đáng kể các ca nhiễm HIV mới và loại trừ các lây nhiễm HIV trong số các nhóm KP của dự án, bao gồm nam có quan hệ tình dục với nam (MSM), người chuyển giới nữ (CGN), người sử dụng ma túy qua con đường tiêm chích (TCMT) và phụ nữ bán dâm (PNBD).

Mục tiêu 2: Củng cố và tăng cường các hệ thống cộng đồng để ứng phó linh hoạt và bền vững đối với dịch HIV/AIDS.

Mục tiêu 3: Đẩy mạnh việc hoàn thiện và thực thi khung pháp luật và chính sách nhằm tăng cường việc tiếp cận các dịch vụ y tế một cách công bằng và thuận lợi.

Dự án triển khai tại 15 tỉnh/thành phố, bao gồm: Hà Nội, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nam Định, Nghệ An, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa -Vũng Tàu.

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động dự án năm 2021 đã được Quỹ toàn cầu và VUSTA phê duyệt, Ban quản lý dự án (QLDA) VUSTA-QTC sẽ tổ chức kêu gọi các đề xuất của các mạng lưới KP và các CBO để đóng góp vào việc thực hiện 3 mục tiêu nói trên của dự án trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

 1. MỤC TIÊU

Hỗ trợ các sáng kiến của các mạng lưới và các CBO với mục đích nâng cao trao quyền cho cộng đồng như huy động cộng đồng; đào tạo về HIV/AIDS; sức khỏe tình dục; nâng cao năng lực; khảo sát cộng đồng và sự tham gia của cộng đồng trong cung cấp dịch vụ, để phát huy tính chủ động và sáng tạo của cộng đồng đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu của dự án VUSTA.

III. NGÂN SÁCH

Các khoản tài trợ lên tới 100 triệu VNĐ/khoản sẽ được trao cho 5 đề xuất. Tài trợ này sẽ không hỗ trợ cho các chi phí bao gồm đi công tác nước ngoài, lương nhân viên, thuốc men, nghiên cứu hoặc phòng thí nghiệm/vật tư lâm sàng.

 1. YÊU CẦU

Các tổ chức gửi đề xuất bao gồm:

 • Mạng lưới Người đồng tính và người chuyển giới Việt Nam (VNMSM-TG) và các CBO thuộc mạng lưới
 • Mạng lưới Người chuyển giới Việt Nam (VNTG) và các CBO thuộc mạng lưới
 • Mạng lưới Người sử dụng ma túy tại Việt Nam (VNPUD) và các CBO thuộc mạng lưới
 • Mạng lưới Hỗ trợ các nhóm tự lực của người bán dâm Việt Nam (VNSW) và các CBO thuộc mạng lưới
 • Mạng lưới Người sống với HIV Việt Nam (VNP+) và các CBO thuộc mạng lưới
 • Mạng lưới Quần thể đích trẻ Việt Nam (Vietnam Young Key Affected Populations)
 • Các CBO thuộc dự án VUSTA-QTC tại 15 tỉnh/thành phố

Gợi ý các chủ đề:

 • Các sáng kiến về truyền thông trực tuyến trên mạng xã hội
 • Các sáng kiến nhằm thích ứng hoạt động cung cấp dịch vụ dự phòng HIV/AIDS như xét nghiệm HIV, kết nối điều trị ARV, Methadone, các bệnh lây truyền qua đường tình dục và hỗ trợ khách hàng tuân thủ điều trị.
 • Tham vấn cộng đồng đóng góp cho vận động chính sách
 • Các sáng kiến tăng cường phối hợp giữa các CBO và các cơ sở y tế
 • Các hoạt động nâng cao năng lực và kiến thức cho cộng đồng theo hình thức trực tuyến.

Các đề xuất cần chú ý đến bối cảnh dịch COVID-19, đảm bảo tuân thủ thông điệp 5K + vắc xin, nên không tụ tập đông người và hạn chế đi lại.

 1. ĐỊNH DẠNG ĐỀ XUẤT

Sử dụng phông chữ Times New Roman, 12pts. Đề xuất bằng tiếng Việt.

 1. Trang bìa (1 trang)
 2. Tiêu đề
 3. Thông tin liên lạc của cán bộ quản lý dự án và tên các thành viên tham gia
 4. Xác định đối tác, nếu có.
 5. Mô tả dự án (tối đa 2 trang)
 6. Thông tin chung: Nêu được sự cần thiết phải có các can thiệp và mục tiêu của đề xuất.
 7. Đề xuất kết quả dự kiến theo tiêu chí SMART (cụ thể, đo lường được, có thể đạt được, phù hợp và giới hạn thời gian)
 8. Phương pháp
 • Đối tượng đích: Đề xuất cần mô tả cụ thể nhóm đối tượng đích cần can thiệp
 • Địa bàn, phạm vi địa lý của các hoạt động
 • Phương pháp thực hiện: Sáng tạo, sử dụng được các phương pháp mới ví dụ truyền thông trên TikTok hoặc ứng dụng hẹn hò như Blued, để tiếp cận và can thiệp cho cộng đồng đích.
 • Biện pháp đo lường kết quả: Cần mô tả rõ ràng về các kết quả dự kiến theo tiêu chí SMART
 1. Thời gian thực hiện: 03 tháng
 2. Những người tham gia dự án, bao gồm các đối tác, có mô tả ngắn gọn về trình độ.
  Ưu tiên các đề xuất:
 • Hợp tác với các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế của nhà nước
 • Hợp tác với các mạng lưới và CBO khác
 • Hợp tác liên ngành: Các cơ sở y tế công/tư, các cơ quan nghiên cứu, đào tạo.
 1. Kế hoạch các hoạt động tiếp theo khi hoàn thành đề xuất

III. Ngân sách đề xuất (1 trang): Số tiền yêu cầu và dự định sử dụng vốn

 1. Tệp đính kèm (tùy chọn, không giới hạn số trang)
 2. Thư hỗ trợ từ các tổ chức hợp tác, biên bản ghi nhớ hợp tác
 3. ĐĂNG KÝ VÀ ĐÁNH GIÁ
STT Thời gian Hoạt động Người thực hiện
1 16/7/2021 Gửi kêu gọi đề xuất Ban QLDA VUSTA
2 1/8/2021 Hạn cuối nộp đề xuất Các mạng lưới và CBO
3 2-12/8/2021 Mã hóa đề xuất và chấm điểm Ban QLDA VUSTA
4 13/8/2021 Thông báo các đề xuất được tài trợ Ban QLDA VUSTA
5 14/8-31/8/2021 Hoàn thiện đề xuất và ký hợp đồng Ban QLDA VUSTA và đề xuất được chọn
6 1/9 – 1/12/2021 Triển khai hoạt động Các đề xuất được chọn
7 25/12/2021 Báo cáo hoạt động và quyết toán tài chính cho Ban QLDA Các đề xuất được chọn

Sau khi sàng lọc sơ bộ các điều kiện, mỗi đề xuất sẽ được chấm điểm bởi 2 chuyên gia kỹ thuật độc lập (ẩn danh với người nộp đơn). Các đề xuất được tài trợ sẽ được yêu cầu trình bày kết quả hoạt động của đề xuất tại một diễn đàn cộng đồng vào cuối giai đoạn dự án.

Phụ lục 1: Mẫu ngân sách dự kiến

STT Tên hoạt động Chi tiết các mục chi Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền

Phụ lục quy định định mức chi tiêu áp dụng Vui lòng tải tại: Đây

Toàn văn thông báo bạn đọc vui lòng tải tại: Đây