Trang Chủ Tin tức Thông báo Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh – Gói thầu số...

Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh – Gói thầu số 4 – Ban Quản lý Dự án VUSTA, Dự án Quỹ toàn cầu Phòng, chống HIV/AIDS năm 2016

161
0

Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh – Gói thầu số 4 – Ban Quản lý Dự án VUSTA, Dự án Quỹ toàn cầu Phòng, chống HIV/AIDS năm 2016

 

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-LHHVN ngày 05/04/2016 phê duyệt Kế hoạch mua sắm đấu thầu năm 2016 của Dự án VUSTA – Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS.

Căn cứ Căn cứ Quyết định số: 77/QĐ-BQLDA ngày 03/06/2016 của Ban Quản lý Dự án VUSTA – Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS phê duyệt kết quả trao thầu gói thấu số 4 – VUSTA_DV SDE52.106 – “Thiết kế, biên tập lại và in ấn tài liệu của Dự án VUSTA – Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS”.

Ban Quản lý Dự án VUSTA – Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS thông báo đến Liên danh Công ty Cổ phần In Hà Nội và Công ty TNHH In Thanh Bình là đơn vị trúng thầu gói thầu số 4 – “Thiết kế, biên tập lại và in ấn tài liệu của Dự án VUSTA – Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS” (Đính kèm thông báo này là dự thảo hợp đồng do Ban Quản lý soạn thảo).

Trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng thầu, đơn vị trúng thầu không đến thương thảo và ký kết hợp đồng thì xem như đơn vị tự ý không nhận thầu. Khi đó gói thầu sẽ được giao lại cho đơn vị khác thực hiện theo qui định.