Trang Chủ Tin tức Thông báo THÔNG BÁO Kết quả chỉ định thầu Gói thầu “Chuyên gia trong...

THÔNG BÁO Kết quả chỉ định thầu Gói thầu “Chuyên gia trong nước góp ý và hoàn thiện chính sách”

26
0

Ban quản lý dự án Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam – Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Chuyên gia trong nước góp ý và hoàn thiện chính sách” của Dự án Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS như sau:

– Tên chuyên gia tư vấn được lựa chọn: Ông Nguyễn Văn Đảm

– Kinh phí thực hiện: 37.800.000 đ (Ba mươi bảy triệu tám trăm nghìn đồng./.). Dòng ngân sách SDA81.074.

– Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

– Thời gian thực hiện hợp đồng: bắt đầu từ ngày ký hợp đồng và kết thúc khi thanh lý hợp đồng được ký kết, nhưng không muộn hơn ngày 20/12/2018.

PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QLDA

 (Đã ký)

Đỗ Thị Vân