Trang Chủ Tin tức Thông báo Thông báo kết quả chỉ định thầu

Thông báo kết quả chỉ định thầu

381
0

Thông báo kết quả chỉ định thầu – Gói thầu Cung cấp vận dụng cần thiết cho CBO thu gom và tiêu hủy bơm kim tiêm đã qua sử dụng – Dự án VUSTA-Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS năm 2016

 

Căn cứ Căn cứ Quyết định số: 101/QĐ-BQLDA ngày 01/07/2016 của Ban Quản lý dự án VUSTA – Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS về việc Phê duyệt kết quả trao thầu gói thầu “Cung cấp các vật dụng cần thiết cho CBO thu gom và tiêu hủy bơm kim tiêm đã qua sử dụng”.

 

Ban Quản lý dự án VUSTA – Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS thông báo đến Công ty Cổ phần Khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động Việt Nam đã trúng thầu gói thầu – thiết bị: Cung cấp các vật dụng cần thiết cho CBO thu gom và tiêu hủy bơm kim tiêm đã qua sử dụng năm 2016” (Đính kèm thông báo này là dự thảo hợp đồng do Ban Quản lý soạn thảo).

 

Trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng thầu, đơn vị trúng thầu không đến thương thảo và ký kết hợp đồng thì xem như đơn vị tự ý không nhận thầu. Khi đó gói thầu sẽ được giao lại cho đơn vị khác thực hiện theo qui định.