Trang Chủ Tin tức Thông báo Thông báo mời tham gia chỉ định thầu rút gọn gói thầu:...

Thông báo mời tham gia chỉ định thầu rút gọn gói thầu: “Cung cấp các vận dụng cần thiết cho CBO thu gom và tiêu hủy bơm kim tiêm đã qua sử dụng của Dự án VUSTA-Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS”

2097
0

Thông báo mời tham gia chỉ định thầu rút gọn gói thầu: “Cung cấp các vận dụng cần thiết cho CBO thu gom và tiêu hủy bơm kim tiêm đã qua sử dụng của Dự án VUSTA-Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS”

Ban Quản lý dự án VUSTA – Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS kính mời các nhà thầu quan tâm tham gia đề nghị nhận thầu gói thầu như sau:

 

  1. Tên gói thầu: “Cung cấp các vận dụng cần thiết cho CBO thu gom và tiêu hủy bơm kim tiêm đã qua sử dụng”

2.Tên dự án: Dự án VUSTA – Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS

 

  1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn(theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu)
  2. Hạn chót nhận đơn đề nghị nhận thầu: 27/06/2016, hồ sơ gồm:

– Đơn nhận thầu;
– Biểu giá Hạng mục: ;
– Hồ sơ năng lực;

Chi tiết liên hệ: Ban Quản lý dự án VUSTA – Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS – Tầng 9, 193C3, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 043.9749352