Trang Chủ Tin tức Thông báo Thông báo tuyển chuyên gia tư vấn xây dựng và hoàn thiện...

Thông báo tuyển chuyên gia tư vấn xây dựng và hoàn thiện hồ sơ văn kiện của dự án giai đoạn 2024-2026

16
0

Dự án VUSTA – Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS thông báo tuyển 01 chuyên gia tư vấn xây dựng và hoàn thiện hồ sơ văn kiện của dự án giai đoạn 2024-2026.

Điều khoản tham chiếu của chuyên gia: Tải tại đây.