Trang Chủ Tin tức Kiến thức HIV Thông tư 04/2023/TT-BYT Quy định hình thức, quy trình thông báo kết...

Thông tư 04/2023/TT-BYT Quy định hình thức, quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV

25
0

Ban biên tập Website trân trọng giới thiệu Thông tư Quy định hình thức, quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV

Toàn văn thông tư: Tại đây