Trang Chủ Tin tức Báo chí viết về chúng ta Thúc đẩy các tổ chức xã hội phòng, chống AIDS

Thúc đẩy các tổ chức xã hội phòng, chống AIDS

101
0

Ngày 31/8 tại Hà Nội, Ban Quản lý dự án thành phần VUSTA, Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tổ chức Hội thảo “Xây dựng chiến lược tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội vào công cuộc phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2020.”

1