Trang Chủ Tin tức Thông báo TIÊU CHÍ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN TÀI TRỢ PHỤ DỰ...

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN TÀI TRỢ PHỤ DỰ ÁN THÀNH PHẦN VUSTA – DỰ ÁN QUỸ TOÀN CẦU PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

109
0

 

 –  Là tổ chức có tư cách pháp nhân trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

 

 

 

 DỰ ÁN THÀNH PHẦN VUSTA

DỰ ÁN QUỸ TOÀN CẦU PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS

 

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN TÀI TRỢ PHỤ

DỰ ÁN THÀNH PHẦN VUSTA – DỰ ÁN QUỸ TOÀN CẦU PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

I.                   TIÊU CHÍ TIÊN QUYẾT

–   Là tổ chức có tư cách pháp nhân trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

–   Không bị cơ quan có thẩm quyền kết luận về: tình hình tài chính không lành mạnh, đang lâm vào tình trạng nợ đọng không có khả năng chi trả, đang trong quá trình giải thể, đang bị khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về hội.

–   Không bị các cơ quan quản lý nhà nước cấm tham gia các hoạt động trong lĩnh vực phòng chống (PC) HIV/AIDS, lĩnh vực tổ chức đang hoạt động và tại các địa phương thuộc địa bàn của Dự án thành phần VUSTA.

II.               TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

STT

Tiêu chí

Điểm tối đa

Thang điểm chi tiết

Điểm tối thiểu

1

Tiêu chí về tổ chức

20

 

14

1.1

Số năm hoạt động

3

   

 

Từ 10 năm trở lên

 

3

 

 

Từ 5 – 9 năm

 

2

 

 

Dưới 5 năm

 

1

 

1.2

Số lượng nhân viên hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn:

3

 

 

 

Từ 10 nhân viên trở lên

 

3

 

 

Từ 5 – 9 nhân viên

 

2

 

 

Dưới 05 nhân viên

 

1

 

1.3

Chuyên môn/kinh nghiệm của Giám đốc trong lĩnh vực y tế, y tế công cộng

5

   

 

Từ 7 năm trở lên

 

5

 

 

Từ 4 – 6 năm

 

3

 

 

Dưới 4 năm

 

1

 

1.4

Số lượng nhà tài trợ hỗ trợ kinh phí hoạt động cho tổ chức trong 4 năm trở lại đây

4

   

 

Từ 3 nhà tài trợ trở lên  

4

 

 

2 nhà tài trợ  

3

 

 

Ít hơn 2 nhà tài trợ

 

1

 

1.5

Nhà tài trợ là tổ chức quốc tế

2

   

1.6

Có chiến lược, kế hoạch hành động, qui chế hoạt động

3

   

2

Tiêu chí về kinh nghiệm hoạt động của tổ chức trong lĩnh vực PC HIV/AIDS tại cộng đồng

55

 

40

2.1

Số năm tổ chức có hoạt động can thiệp trực tiếp tại cộng đồng

10

   

 

Từ 5 năm trở lên

 

10

 

 

Từ 3 – 4 năm

 

7

 

 

Dưới 3 năm

 

3

 

2.2

Tổ chức có kinh nghiệm trong việc hỗ trợ thành lập mạng lưới của những nhóm nguy cơ cao và các tổ chức dựa vào cộng đồng (CBO)

15

   

 

Từ 5 năm trở lên

 

15

 

 

Từ 3 – 4 năm

 

11

 

 

Dưới 2 năm

 

5

 

2.3

Tổ chức có hoạt động can thiệp trực tiếp với nhóm có nguy cơ cao (nam quan hệ tình dục với nam – MSM, phụ nữ bán dâm – FSW, người tiêm chích ma túy – IDU)

5

   

2.4

Số năm kinh nghiệm của Giám đốc tổ chức trong lĩnh vực PC HIV/AIDS

10

   

 

Từ 10 năm trở lên

 

10

 

 

Từ 5 – 9 năm

 

7

 

 

Dưới 5 năm

 

3

 

2.5

Số lượng nhân viên chuyên trách của tổ chức có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong hoạt động can thiệp PC  HIV/AIDS; phát triển mạng lưới, tổ chức

10

   

 

Từ 10 nhân viên trở lên

 

10

 

 

Từ 7 9 nhân viên

 

8

 

 

Từ 36 nhân viên

 

4

 

2.6

Tổ chức đã được các chuyên gia tư vấn/công ty tư vấn độc lập thực hiện đánh giá năng lực kỹ thuật và tổ chức trong 03 năm gần đây

5

   

3

Tiêu chí về kinh nghiệm quản lý tài chính của tổ chức

20

 

13

3.1

Tổ chức đã thực hiện kiểm toán độc lập trong vòng 2 năm gần nhất

5

   

3.2

Tổ chức đã xây dựng được chính sách tài chính của tổ chức

3

   

3.3

Tổ chức đã thực hiện hạch toán kế toán bằng hệ thống phần mềm kế toán

2

   

3.4

Có đội ngũ cán bộ kế toán (Kế toán trưởng,  kế toán viên, thủ quỹ)

5

   

3.5

Ngân sách hoạt động trung bình hàng năm của tổ chức

5

   

 

Từ 400.000 USD trở lên

 

5

 

 

Từ 300.000 USD – dưới 400.000 USD

 

3

 

 

Dưới 300.000 USD

 

1

 

4

Các tiêu chí ưu tiên khác

5

 

3

4.1

Tổ chức được công nhận hoặc được nhận giải thưởng của các tổ chức quốc tế về năng lực phát triển tổ chức, phát triển cộng đồng trong PC HIV/AIDS

5

   

 

TỔNG CỘNG

100

 

70

Lưu ý:

–   Mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với từng tiêu chí tổng hợp về Tổ chức; Kinh nghiệm hoạt động của tổ chức trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng; Kinh nghiệm quản lý tài chính; và Các tiêu chí ưu tiên khác không thấp hơn 60% mức điểm tối đa của tiêu chí tổng hợp đó. Hồ sơ không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một tiêu chí tổng hợp được đánh giá là KHÔNG ĐẠT yêu cầu.

–   Mức điểm yêu cầu tối thiểu là 70 điểm (70% tổng số điểm). Hồ sơ có điểm đánh giá không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu là ĐẠT yêu cầu

III.            ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC LỰA CHỌN

–   Đáp ứng các Tiêu chí tiên quyết và Tiêu chí đánh giá.

–   Sẵn sàng cung cấp các tài liệu liên quan đến việc chứng minh năng lực và kinh nghiệm có liên quan của tổ chức; và chấp nhận việc VUSTA hoặc các tổ chức được VUSTA ủy quyền/thuê đánh giá tổ chức.