Trang Chủ Dự án Giai đoạn 2 Tóm tắt dự án giai đoạn 2015-2017

Tóm tắt dự án giai đoạn 2015-2017

535
0

Tăng cường sự tham gia của các TCXH và các CBO vào việc thực hiện Luật Phòng, chống HIV/AIDS và Chiến lược quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 trong việc giảm lây nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,3% vào năm 2020, giảm tác động của dịch đối với sự phát triển kinh tế – xã hội.

1.    Mục tiêu tổng quát 

       Tăng cường sự tham gia của các TCXH và các CBO vào việc thực hiện Luật Phòng, chống HIV/AIDS và Chiến lược quốc gia Phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 trong việc giảm lây nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,3% vào năm 2020, giảm tác động của dịch đối với sự phát triển kinh tế – xã hội.   

2.    Mục tiêu cụ thể:

       Mục tiêu 1: Cung cấp các dịch vụ dự phòng nhằm giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV trong nhóm NCMT, NBD, MSM-TG tại 15 tỉnh của dự án;

       Mục tiêu 2: Củng cố hệ thống cộng đồng nhằm taạo điều kiện cho cộng đồng tham gia một cách hiệu quả và bền vững vào hoạt động phòng, chống HIV/AIDS;

       Mục tiêu 3: Gỡ bỏ các rào cản về mặt pháp lý nhằm tạo môi trường thuận lợi cho cho KP tiếp cận các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV và tăng cường sự tham gia của các TCXH và CBO vào công cuộc phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam.     

3.  Đối tượng thụ hưởng trực tiếp

–   Người nghiện chích ma túy (NCMT): Đây là nhóm có nguy cơ lây nhiễm HIV cao nhất. Các hành vi nguy cơ liên quan đến lây nhiễm HIV là sử dụng chung BKT, quan hệ tình dục không an toàn. Các vấn đề sức khỏe tâm thần cũng thường xuất hiện ở nhóm này liên quan đến việc cai nghiện bắt buộc và bị đi tù. Các đối tượng này vẫn còn chịu sự kỳ thị và phân biệt đối xử của xã hội.

–   Người bán dâm (NBD): Một trong những nhóm có hành vi nguy cơ cao làm lây truyền, lây nhiễm HIV/STIs bởi họ quan hệ với nhiều bạn tình nhưng thường không sử dụng các biện pháp bảo vệ. NBD thường không có quyền chủ động về hành vi tình dục an toàn và thường có xu hướng bị bạo lực tình dục. Cũng có một tỷ lệ không nhỏ NBD sử dụng ma túy và sử dụng chung BKT.

–   Nam có quan hệ tình dục với nam-Người chuyển giới (MSM-TG): Những người thuộc nhóm này thường rất đa dạng về tuổi, nghề nghiệp và trình độ học vấn, tình trạng kinh tế, do đó rất khó để tiếp cận với tất cả các thành viên của nhóm. Nhóm cũng chịu sự kỳ thị và phân biệt đối xử của gia đình và xã hội. Các vấn đề tâm lý thường gặp ở nhóm này là trầm cảm, tự kỳ thị và có thể dẫn đến lạm dụng chất gây nghiện. 

(Đọc tiếp… vui lòng tải file đính kèm phía dưới)