Trang Chủ Thư viện Tài liệu truyền thông TỪ CHUYỆN NHƯ ĐÙA CÓ THẬT ĐẾN CHUYỆN CÓ THẬT

TỪ CHUYỆN NHƯ ĐÙA CÓ THẬT ĐẾN CHUYỆN CÓ THẬT

184
0

NGƯT. BS ĐẶNG VĂN KHOÁT

Câu chuyện tôi kể ra đây, theo nhận định của TS. Trần Tuấn, nhà nghiên cứu tâm huyết về chính sách y tế,  đã đề cập vấn đề bảo hiểm y tế, chính quyền cơ sở, quản lý thông tin an sinh xã hội, vai trò của tổ chức xã hội dân sự trong vận động chính sách, đổi mới hệ thống quản lý thông tin phát triển..

bao-hiem-y-te

Những CHUYỆN NHƯ ĐÙA CÓ THẬT là thực trạng tồn tại của bảo hiểm y tế cho đến hôm nay, khi các cấp, các ngành chưa tạo đủ điều kiện cho người  dân thực sự tham gia xây dựng chính sách, thực hiện chính sách, giám sát việc thực hiện và đánh giá chính sách. Vì thế mới có:

“Chuyện như đùa, mất tiền không hưởng”

NHỮNG CHUYỆN CÓ THẬT là nỗi trăn trở và việc làm ích nước lợi dân của EBHPD, Cho một nền y tế vì dân, Vì một nền y tế của dân .

Nước ta đã chuyển sang giai đoạn là một nước có thu nhập trung bình thấp, viện trợ quốc tế đang giảm dần, mỗi đồng tiền có được đều phải trân trọng.

EBHPD và RTCCD đang trăn trở sao cho Bảo hiểm y tế:

1. Nâng cao được năng lực quản lý của chính quyền cơ sở
2. Đổi mới được quản lý thông tin an sinh xã hội
3. Có nguồn thu hợp lý, vừa với sức dân
4. Chi cho hợp lý và tiết kiệm, không lãng phí, tham ô …
 
ĐỂ XEM TIẾP, VUI LÒNG TẢI FILE ĐÍNH KÈM BÊN DƯỚI