Trang Chủ Tin tức Sự kiện Tuyên bố của hội nghị AIDS quốc tế lần thứ 20 tại...

Tuyên bố của hội nghị AIDS quốc tế lần thứ 20 tại Melbourne, Australia năm 2014

93
0

Hội nghị AIDS quốc tế lần thứ 20 họp tại Melbourne, Australia từ 20 đến 25.7. 2014 đã ra bản Tuyên bố của Hội nghị.

Hội nghị AIDS quốc tế lần thứ 20 họp tại Melbourne, Australia từ 20 đến 25.7. 2014 đã ra bản Tuyên bố của Hội nghị. Bản tuyên bố này khẳng định rằng không phân biệt đối xử là nền tảng cho một ứng phó với HIV và các chương trình y tế công cộng hiệu quả dựa trên bằng chứng, dựa trên quyền và chuyển biến nhận thức về giới. Bản tuyên bố nhấn mạnh rằng trên 80 quốc gia vẫn còn các văn bản pháp qui mang tính kỳ thị và phân biệt đối xử dựa trên cơ sở khuynh hướng tình dục. Những người đang sống với HIV, những người sử dụng ma túy, những người lao động tình dục vẫn chưa tiếp cận được một cách công bằng các thông tin và các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, điều trị và hỗ trợ xã hội. Đó là các rào cản lớn nhất mà Hội nghị kêu gọi thế giới phải vượt qua. Sau đây là toàn văn bản Tuyên bố.

Chúng tôi tập hơp tại Melbourne, nơi gặp gỡ truyền thống của những người Wurundjeri, Boonerwrung, Taungurong, DjadjawurrungvàWathaurung, những dân tộc gìn giữ ban đầu và lâu dài các vùng đất tạo nên Quốc gia Kulin,để đánh giá sự tiến bộ về ứng phó toàn cầu với HIVvàđịnh hướng tương lai của ứng phó toàn cầu,tại Hội nghị quốc tế về AIDS lần thứ 20,Hội nghị AIDSquốc tế năm 2014.

Chúng tôi,những người ký tên và chứng thựcvào Tuyên bố này, khẳng định rằng không phân biệt đối xử là nền tảng cho một ứng phó với HIV và các chương trình y tế công cộng hiệu quả dựa trên bằng chứng, dựa trên quyền và chuyển biến nhận thức về giới.

Để chiến thắng HIV và đạt được tiếp cận phổ cập tới dự phòng HIV,điều trị, chăm sóc và hỗ trợ, không nên kết tội hoặc phân biệt đối xử với bất kỳ ai vì giới tính, tuổi tác, chủng tộc, dân tộc,tình trạng khuyết tật, niềm tin tôn giáo hay tâm linh, quốc gia xuất xứ, tình trạng quốc gia,khuynh hướng tình dục, giới tính;vì là người mại dâm, tù nhân hoặc người bị giam giữ, bởi vì họ sử dụng hoặc đã sử dụng ma túy bất hợp pháp hoặc bởi vì họ đang sống với HIV.

Chúng tôi khẳng định rằng tất cả phụ nữ, nam giới, người chuyển đổi giới tính, người lưỡng tính, người lớn và trẻ em được hưởng quyền bình đẳng và tiếp cận công bằng với các thông tin và các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị về HIV.


Chí có quyền con người mới chấm dứt được sai lầm

Việc thúc đẩy bình đẳng giới là điều thiết yếu để ứng phó với HIV,thực sự đáp ứng được nhu cầu của những người bị ảnh hưởng nhất. Ngoài ra,những người bán hoặc đã bán dâm, và những người sử dụng, hoặc đã sử dụng ma túy bất hợp pháp được hưởng các quyền như mọi người khác,bao gồm cả không bị phân biệt đối xửvà được bảo mật trong việc tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc và điều trị về HIV.
Chúng tôi bày tỏ mối quan tâm chung và sâu sắc của chúng tôi đến việc tiếp tục thi hành các luật phân biệt đối xử, kỳ thị, kết tội và gây hại dẫn đến các chính sách và thực hành làm tăng tính dễ tổn thương với HIV.Các luật, chính sách và thực hành kích động bạo lực cực đoan đối với các quần thể bị gạt ra ngoài lề, sẽ củng cố sự kỳ thị và làm suy yếu các chương trình HIV, và như vậy sẽ là các bước quan trọng đi ngược lại công bằng xã hội, bình đẳng, nhân quyền và tiếp cận chăm sóc sức khỏe cho cả người sống chung với HIV và những người dễ có nguy cơ nhiễm HIV.

Trên 80 quốc gia vẫn có những luật không thể chấp nhận được đã kết tội con người trên cơ sở khuynh hướng tình dục. Tất cả mọi người có khuynh hướng tình dục khác nhau, bao gồm cả đồng tính nữ,đồng tính nam,lưỡng tính,chuyển giới và người lưỡng tínhđược hưởng các quyền như mọi người khác.Tất cả mọi người sinh ra tự do và bình đẳng và là thành viên bình đẳng của gia đình nhân loại.

Các nhân viên y tế phân biệt đối xử đối với những ngườ isống chung với HIV hoặc các nhóm có nguy cơ lây nhiễm HIV hoặc các mối đe dọa sức khỏe khác,là đãvi phạm nghĩa vụ đạo đức của mình để chăm sóc và điều trị mọi người một cách vô tư.

Tiếp cận phổ cập!

Do đó,chúng tôi kêu sự đối đầu thống nhất và trực tiếp với những hành động kỳ thị và phân biệt đối xử,và kêu gọi tất cả các bên có một tiếp cận công bằng và hiệu quả hơn thông qua các hoạt động sau:
• Các chính phủ phải bãi bỏ các luật trừng phạt và chấm dứt các chính sách tăng cường thực hành phân biệt đối xử và kỳ thị làm tăng tính dễ tổn thương với HIV, trong khi phải thông qua các luật tích cực thúc đẩy bình đẳng.

• Các nhà quyết định chính sách không được sử dụng các cuộc họp và hội nghị y tế quốc tế như một diễn đàn để thúc đẩy các luật và chính sách phân biệt đối xử làm suy yếu sức khỏe và hạnh phúc.

• Loại trừ các tổ chức thúc đẩy sự không khoan dung và phân biệt đối xử bao gồm phân biệt giới tính, sợ đồng tính, sợ chuyển đổi giới tính đối với cá nhân hoặc nhóm ra khỏi những tổ chức sử dụng nguồn tài trợ cho các chương trình HIV.

• Tất cả các nhân viên chăm sóc y tế phải chứng minh việc thực hiện chính sách không phân biệt đối xử như là một điều kiện tiên quyết cho chương trình tài trợ HIV trong tương lai.

• Không cấp kinh phí cho cam kết chống tệ nạn mại dâm, cấm mua bơm kim tiêm khi họ tích cực cản trở cuộc đấu tranh để chống lại HIV, bệnh lây truyền qua đường tình dục,và viêm gan C trong nhóm lao động tình dục và tiêm chích ma túy.

• Tất cả các bên ký bản tuyên bố này vận động chocác nguyên tắc khoan dung, không hình sự hóa và không phân biệt đối xử.

Chúng tôi kết thúc bản Tuyên bố này, bằng cách tái khẳng định cam kết vững chắccủa chúng tôi cho công bằng,cho tiếp cận phổ cập các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ và điều trị về HIV và hỗ trợ phẩm giá, quyền lợi vốn có của tất cả mọi người. Mọi người được hưởng các quyền và sự bảo vệ trong các khuôn khổ nhân quyền quốc tế đã dành cho con người. Chỉ có thể chấm dứt AIDS nếu chúng ta vượt qua được những rào cản của hình sự hóa, của kỳ thị và phân biệt đối xử hiện vẫn còn là động lực chính của dịch./.
Ghi chú:
Quốc gia Kulin là một liên minh 5 dân tộc bản địa Australia ở miền Trung Victoria. Năm bộ lạc nói 5 ngôn ngữ có liên quan. Năm ngôn ngữ đó là của hai nhóm: Nhóm Đông Kulin có bốn bộ lạc là Woiworung, Boonwurrung, Taungurong, Djadjawwurung. Nhóm Tây Kulin chỉ có bộ lac Wathaurung

                                                                                                                                              BS Đặng Văn Khoát

.