Trang Chủ Tin tức Thông báo Tuyển chuyên gia hỗ trợ điều phối và nâng cao năng lực...

Tuyển chuyên gia hỗ trợ điều phối và nâng cao năng lực Mạng lưới MSM-TG Việt Nam

96
0

Trong khuôn khổ Dự án thành phần VUSTA – Dự án Quỹ Toàn cầu phòng,chống HIV/AIDS (VUSTA-GF), 

Dự án thành phần VUSTA – Dự án Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS cần tuyển 1 chuyên gia tư vấn làm việc hỗ trợ cho Mạng lưới MSM-TG Việt Nam về các mảng điều phối, quản lý hành chính và nâng cao năng lực tổ chức cho mạng lưới. Điều khoản tham chiếu tham khảo trong file đính kèm.
 
Các cá nhân quan tâm xin vui lòng gửi hồ sơ năng lực (CV) tới địa chỉ: vusta.hiv@gmail.com
 
Thời hạn gửi hồ sơ: 20/11/2014.
 
Ban QLDA sẽ chỉ liên hệ với các ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu.
Vui lòng tải xuống tại đây