Trang Chủ Thư viện Báo cáo Quyết định 792/QĐ-BYT Về việc ban hành “Kế hoạch triển khai thí...

Quyết định 792/QĐ-BYT Về việc ban hành “Kế hoạch triển khai thí điểm điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV từ xa”

226
0

Ban biên tập xin trân trọng giới thiệu Quyết định 792/QĐ-BYT ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế Về việc ban hành “Kế hoạch triển khai thí điểm điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV từ xa”

Quý bạn đọc tải về: Tại đây